31 juli 2019

Voor het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen (vanaf hier kortweg
ASKV) was ook 2018 weer een jaar van grote veranderingen.
Er trad een nieuw college aan, met nieuwe plannen op het gebied
van de opvang en begeleiding van ongedocumenteerden. Op landelijk niveau werd een pilot ontwikkeld waarbij gemeenten toestemming kregen ongedocumenteerden op te vangen, om zo te komen tot wat wordt genoemd een duurzame oplossing. Deze Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s) krijgen dit jaar vorm in 5 steden, waaronder Amsterdam. Het ASKV speelt, samen met andere organisaties, een belangrijke rol in het opzetten hiervan. Met twee van deze organisaties, HVO-Querido en Vluchtelingenwerk, wordt de samenwerking nu gestructureerd en ontwikkeld, met het doel deze LVV zo goed mogelijk te laten werken.

Lees hier het jaarverslag 2018

Geplaatst in:

Resultaten