24 juni 2020

In 2019 ging de LVV van start: de Landelijke Vreemdelingen Voorziening. In dit pilot-project werkt ASKV samen met andere NGO’s, lokale en landelijke overheden en partijen als IND en DT&V. Het doel is om bestendige oplossingen te vinden voor uitgeprocedeerde asielzoekers die om uiteenlopende redenen geen vergunning krijgen of niet naar hun land van herkomst kunnen terugkeren. 

Voor ASKV was 2019 ook het eerste jaar waarin we aan de slag zijn gegaan met ons nieuwe strategisch plan. We breidden onze capaciteit uit om nog meer mensen te kunnen helpen, riepen de nieuwe PAO-locatie ‘de Ambassade’ in het leven, haalden contacten met politieke partijen aan en voerden succesvol campagne voor meer aandacht voor de positie van staatlozen.

Het was vooral vreemd om deze terugblik te doen terwijl de corona-crisis ons land teistert. Opnieuw wordt voor ons zichtbaar hoe onze kwetsbare doelgroep – de ongedocumenteerden – steeds in de hoek zit waar de klappen vallen. Ook nu en de komende jaren zullen we ons sterk blijven maken om te zorgen dat ook deze mensen krijgen waar ze recht op hebben.

Klik op het jaarverslag om het te downloaden:

Jaarverslag 2019

Geplaatst in:

Resultaten