19 juni 2024

Gisteren is er een belangrijke stap gezet voor de honderden ongedocumenteerde Surinaamse oud-Nederlanders die al jaren in Nederland wonen. In de Tweede Kamer is gisteravond een kleine meerderheid gevormd voor de invoering van een speciale “verblijfsregeling”, waarover volgende week dinsdag gestemd wordt. Deze regeling zorgt ervoor dat Surinaamse oud-Nederlanders die al langere tijd in Nederland verblijven recht op verblijf krijgen. Zo komt er eindelijk gerechtigheid voor deze mensen die jarenlang een ongedocumenteerd leven hebben moeten leiden.  

Oud-Nederlander, nu al jaren ongedocumenteerd 

In Nederland wonen naar schatting 800 ongedocumenteerde Surinaamse oud-Nederlanders. Deze groep is onder de Nederlandse vlag geboren, maar verloor hun Nederlandse nationaliteit na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Dit vaak om diverse redenen en zonder wil of besef. Met het verlies van hun paspoort verloren zij veel rechten.

Meedoen in de samenleving

Een verblijfsregeling kan daar verandering in brengen. Door de invoer van deze speciale regeling kunnen Surinaamse oud-Nederlanders die al lang in Nederland verblijven een verblijfsstatus krijgen. Hierdoor kunnen zij werken en volwaardig meedoen in de maatschappij. Afgelopen jaar werkte het ministerie van Justitie en Veiligheid nog aan een dergelijke regeling. Door de val van het kabinet afgelopen jaar is deze er echter nooit gekomen. Door de ingediende motie van Henri Bontenbal (CDA) ligt de verblijfsregeling nu weer op tafel.

Samen met De Regenboog Groep, Stichting Comité 1-7-2013, Human Rights Initiatives (HRI) en advocate Eva Bezem (Prakken d’Oliveira) maken wij ons al jaren hard voor de grote groep Surinaamse oud-Nederlanders. We zijn dan ook ontzettend verheugd met het feit dat er een meerderheid is: “Een verblijfsregeling is een rechtvaardige en humane oplossing voor de honderden Surinaamse oud-Nederlanders die al te lang in onzekerheid leven. Wij hopen dat de regeling leidt tot een verblijfsvergunning voor álle Surinaamse oud-Nederlanders die een ongedocumenteerd leven leiden in Nederland,” aldus een gezamenlijke verklaring van de vertegenwoordigers van deze maatschappelijke organisaties. 

Uitvoer ligt bij nieuwe kabinet

De stemming voor de motie met betrekking tot de verblijfsregeling is volgende week dinsdag. Of de regeling  er echt van komt is echter nog onduidelijk. Wij en de andere betrokken maatschappelijke organisaties hebben er vertrouwen in dat het nieuwe kabinet de wens van de kamer uit zal voeren.

Geplaatst in:

Surinameproject