Het ASKV ziet de laatste jaren veel lesbische, homo-, biseksuele en transgender (“LHBT”) asielzoekers wiens eerste asielverzoek is afgewezen. Regelmatig komt dit omdat iemand zijn verhaal niet durfde te doen. Bij het ASKV analyseert een juridisch team van vrijwilligers en asieladvocaten het dossier en wordt er gekeken of er aanknopingspunten zijn voor legaal verblijf. In het geval van LHBT asielzoekers werkt ASKV samen met advocaten die expertise hebben opgebouwd voor deze specifieke doelgroep, en we staan onze cliënten bij in verkrijgen van bewijsmateriaal.

Bij deze juridische voorbereidingen hoort een traject van intensieve begeleiding, waarbij ook verwezen wordt naar het COC en andere belangenorganisaties. Ook kunnen we LHBT asielzoekers koppelen aan een buddy om zo eenzaamheid tegen te gaan en een gevoel van acceptatie te bevorderen. Behalve individuele ondersteuning organiseert het ASKV ook regelmatig evenementen om het publiek te informeren over de moeilijkheden die LHBT asielzoekers ook in Nederland nog altijd ervaren. De organisatie van een vluchtelingenboot tijdens de Gay Pride 2015 was het voorlopige hoogtepunt van onze campagne om LHBT asielzoekers in het zonnetje te zetten.