4 mei 2021

Meer dan 25 ngo’s, advocaten, academici en mensen die staatloos zijn roepen de nieuw geïnstalleerde Tweede Kamerleden op om prioriteit te geven aan het aannemen van nieuwe wetgeving over staatloosheid in Nederland. De gezamenlijke verklaring, die is opgesteld met input en steun van personen die zelf te maken hebben met staatloosheid, roept op tot vijf concrete acties:

  1. Bescherm alle in Nederland geboren kinderen tegen staatloosheid 
  2. Introduceer een met waarborgen omklede procedure voor vaststelling staatloosheid 
  3. Faciliteer een route naar verblijfsrecht voor staatlozen in limbo 
  4. Neem ongerechtvaardigde belemmeringen voor naturalisatie weg 
  5. Publiceer cijfers over staatloosheid 

Nederland telt momenteel bijna 46.000 inwoners die geen enkel paspoort hebben of kunnen krijgen. Toch is staatloosheid een veelal onzichtbaar, onderbelicht en vaak stigmatiserend fenomeen. De wet- en regelgeving waarmee mensen die staatloos zijn in Nederland te maken krijgen schiet in verschillende opzichten ernstig tekort. Zij lopen hierdoor tegen problemen aan rondom registratie, verblijf, naturalisatie en de nationaliteit en ontwikkeling van hun kinderen. De problemen zijn jaren geleden al in beeld gekomen naar aanleiding van onderzoek van de ACVZ, UNHCR en anderen, en in 2014 heeft de overheid toegezegd deze situatie aan te willen pakken. Sindsdien zijn weinig concrete stappen gezet en blijven staatlozen tegen dezelfde obstakels en belemmeringen aanlopen. 

Na ruim 6 jaar wachten ligger er nu twee wetsvoorstellen ter behandeling bij de Tweede Kamer: een vaststellingsprocedure staatloosheid en overige wijzigingen van onder andere de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN), waaronder een voorstel voor verruiming van het optierecht voor staatloze kinderen die in Nederland zijn geboren. De gezamenlijke verklaring spoort Kamerleden aan deze wetsvoorstellen voortvarend en zorgvuldig te behandelen en te zorgen voor een spoedige oplossing voor de staatlozen die al vele jaren tussen wal en schip vallen vanwege het ontbreken van adequate (rechts)bescherming en procedures. 

Download hier tevens de recente inbreng bij het VN-kinderrechtencomité van het Institute on Statelessness & Inclusion en ASKV over staatloze kinderen in Nederland in het kader van de Nederlandse rapportage aan het VN-comité.

Lees meer over staatloosheid in Nederland en het werk van ASKV op onze staatloosheid pagina.

Geplaatst in:

Nieuws