Mensen die staatloos zijn worden door geen enkel land ter wereld als burger erkend, en zijn dus zonder nationaliteit. Er zijn meer dan 30.000 mensen in Nederland die als staatloos of ‘nationaliteit onbekend’ geregistreerd zijn bij de gemeentes, een zware onderschatting van het werkelijke aantal, omdat niet iedereen geregistreerd is. Er komt binnenkort een landelijke procedure om vast te kunnen stellen dat iemand staatloos is. De groep ‘nationaliteit onbekend’ is niet per definitie staatloos, maar heeft moeite om hun afkomst aan te tonen door bijvoorbeeld ontbrekende documenten. Zij lopen tegen dezelfde problematiek als erkende staatlozen aan en zijn vaak ‘de facto’ staatloos.

Staatloosheid kan verschillende oorzaken hebben, zoals bij:

  • Personen van wie de nationaliteit in land van herkomst al is afgenomen of die bij geboorte nooit zijn geregistreerd en/of een nationaliteit hebben verkregen.
  • Personen die na het uiteenvallen van staten en de daaropvolgende formatie van nieuwe staten (zoals bij de voormalige Sovjet-Unie of Joegoslavië) geen nationaliteit hebben verkregen van één van de nieuw ontstane landen.
  • Personen die wegens discriminerende nationaliteitswetgeving geen nationaliteit bezitten, bijvoorbeeld alleenstaande vrouwen die hun burgerschap niet aan hun kind(eren) kunnen overdragen.

Lees hier de verhalen van staatlozen en staatloze gezinnen in Nederland zonder verblijfsvergunning.

Wat doet ASKV?

Mensen die staatloos zijn kunnen bij ASKV terecht voor informatie, advies, begeleiding, en hulp bij (het starten van) juridische procedures. Naast onze juridische begeleiding bieden wij mensen die staatloos zijn natuurlijk ook onze andere kernexpertises aan, zoals maatschappelijke hulpverlening, activiteiten en onderwijs.

ASKV werkt daarnaast ook hard aan de structurele verbetering van de positie van mensen die staatloos zijn in Nederland. Wij doen dit door strategisch procederen, onderzoek, lobby, en campagne. Ook werken wij nauw samen met de doelgroep en faciliteren wij de groei van een staatloze community. Het hebben van een nationaliteit is een universeel mensenrecht, maar helaas wordt dat recht niet voor iedereen gewaarborgd. ASKV zet zich hiervoor in en werkt daarvoor samen met partnerorganisaties, waaronder ISI (https://www.institutesi.org/)

Klik in het menu links voor meer informatie.

Het Staatloosheid Project van ASKV wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van:

Human being

Een gedicht van Randa Awad

I am afraid to die in a strange place
In a strange street
my family can’t pronounce the name of the place correctly
If they told you an asylum seeker died
in the AZC; in the room B114
Don’t panic!
Pronounce the name correctly!
I lived my life as a refugee
And now I became an asylum seeker
no difference…
It’s a matter of names
They call us names
Asylum seekers
Refugees
Workers
Strangers
Outsiders
Newcomers
And Stateless
You can call us stateless
but you can’t call us country less or landless
No one is born without a country, or
Without a land
We didn’t come from the outside space
From Mars or Neptune
we didn’t fall down by mistake
from the milky way
We were born on a land
like plants, we grew up
Like creatures we survived
Eating
Sleeping
Studying
Singing
Dancing
Having sex
Having children
We walk on two just like you
So call us whatever you want
We will remain HUMAN BEING

Randa Awad