Staatlozen worden door geen enkel land ter wereld als burger erkend, en zijn dus zonder nationaliteit. Het feitelijke aantal staatlozen in Nederland is niet bekend omdat een centrale en functionerende vaststellingsprocedure nog ontbreekt. Huidige cijfers variëren van 2.000 geregistreerde staatlozen in 2012 tot 12.500 in 2017. Dit aantal houdt echter niet rekening met staatlozen zonder rechtmatig verblijf. Tevens staan er omstreeks 60-70.000 mensen bekend als “nationaliteit onbekend“, waar ook staatlozen onder kunnen vallen. Als gevolg van de toename van het aantal asielverzoeken in 2015 en 2016 stijgt de grootte van het probleem ook in absolute zin snel.

Staatloosheid kan verschillende oorzaken hebben, zoals bij:

      • Personen wier nationaliteit in land van herkomst al is afgenomen of die bij geboorte nooit zijn geregistreerd en/of een nationaliteit hebben verkregen
      • Personen die na het uiteenvallen van staten en de daaropvolgende formatie van nieuwe staten (zoals bij de voormalige Sovjet Unie of Joegoslavië) geen nationaliteit hebben verkregen van één van de nieuw ontstane landen.
      • Personen die wegens discriminerende nationaliteitswetgeving geen nationaliteit bezitten, bijvoorbeeld alleenstaande vrouwen die hun burgerschap niet aan hun kind(eren) kunnen overdragen.

Daarnaast ziet de Nederlandse Staat zich al geruime tijd geconfronteerd met uitgeprocedeerde asielzoekers uit landen die hun vermeende burgers niet of nauwelijks van documenten voorzien om terug te keren. In afwachting van een reactie die nooit komt verblijven mensen soms maanden in vreemdelingendetentie. Dit gebeurt ook als vooraf al duidelijk kon zijn dat de kans op afgifte van papieren nihil was.

Wat doet het ASKV?
Staatlozen kunnen bij het ASKV terecht voor informatie & advies, begeleiding, en hulp bij (het starten van) eventuele juridische procedures. Naast onze juridische begeleiding bieden wij staatlozen natuurlijk ook onze andere kern expertises, zoals maatschappelijke hulpverlening, activiteiten, en onderwijs.

Het ASKV werkt daarnaast hard aan de structurele verbetering van de positie van staatlozen in Nederland. Wij doen dit door middel van strategisch procederen, onderzoek, lobby, en campagne. Staatlozen hebben het recht op rechten. Het ASKV zet zich met onze partner organisaties hiervoor in.

Klik in het menu links voor meer informatie.

Human being
(Een gedicht van Randa Awad)

I am afraid to die in a strange place
In a strange street
my family can’t pronounce the name of the place correctly
If they told you an asylum seeker died
in the AZC; in the room B114
Don’t panic!
Pronounce the name correctly!
I lived my life as a refugee
And now I became an asylum seeker
no difference…
It’s a matter of names
They call us names
Asylum seekers
Refugees Workers
Strangers
Outsiders
Newcomers
And Stateless
You can call us stateless
but you can’t call us country less or landless
No one is born without a country, or
Without a land
We didn’t come from the outside space
From Mars or Neptune
we didn’t fall down by mistake
from the milky way
We were born on a land
like plants, we grew up
Like creatures we survived
Eating
Sleeping
Studying
Singing
Dancing
Having sex
Having children
We walk on two just like you
So call us whatever you want
We will remain HUMAN BEING

Randa Awad