Staatlozen worden door geen enkel land ter wereld als burger erkend, en zijn dus zonder nationaliteit. Het feitelijke aantal staatlozen in Nederland is niet bekend: een centrale en functionerende vaststellingsprocedure ontbreekt. CBS cijfers laten zien dat het aantal geregistreerde staatlozen is gestegen van 2.000 in 2012 tot circa 13.000 in 2019. Tevens stonden er in 2019 omstreeks 43.000 mensen geregistreerd in de gemeentelijke BRP als “nationaliteit onbekend”, waar ook staatlozen onder kunnen vallen maar niet als zodanig zijn erkend. Deze aantallen houden tevens geen rekening met staatlozen in Nederland zonder rechtmatig verblijf.

Staatloosheid kan verschillende oorzaken hebben, zoals bij:

  • Personen van wie de nationaliteit in land van herkomst al is afgenomen of die bij geboorte nooit zijn geregistreerd en/of een nationaliteit hebben verkregen.
  • Personen die na het uiteenvallen van staten en de daaropvolgende formatie van nieuwe staten (zoals bij de voormalige Sovjet-Unie of Joegoslavië) geen nationaliteit hebben verkregen van één van de nieuw ontstane landen.
  • Personen die wegens discriminerende nationaliteitswetgeving geen nationaliteit bezitten, bijvoorbeeld alleenstaande vrouwen die hun burgerschap niet aan hun kind(eren) kunnen overdragen.

Lees hier de verhalen van staatlozen en staatloze gezinnen in Nederland zonder verblijfsvergunning.

Wat doet het ASKV?

Staatlozen kunnen bij het ASKV terecht voor informatie & advies, begeleiding, en hulp bij (het starten van) eventuele juridische procedures. Naast onze juridische begeleiding bieden wij staatlozen natuurlijk ook onze andere kernexpertises, zoals maatschappelijke hulpverlening, activiteiten, en onderwijs.

Het ASKV werkt daarnaast hard aan de structurele verbetering van de positie van staatlozen in Nederland. Wij doen dit door middel van strategisch procederen, onderzoek, lobby, en campagne. Staatlozen hebben het recht op rechten. Het ASKV zet zich met onze partnerorganisaties hiervoor in.

Klik in het menu links voor meer informatie.

Het Staatloosheid Project van het ASKV wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van:

Human being

Een gedicht van Randa Awad

I am afraid to die in a strange place
In a strange street
my family can’t pronounce the name of the place correctly
If they told you an asylum seeker died
in the AZC; in the room B114
Don’t panic!
Pronounce the name correctly!
I lived my life as a refugee
And now I became an asylum seeker
no difference…
It’s a matter of names
They call us names
Asylum seekers
Refugees
Workers
Strangers
Outsiders
Newcomers
And Stateless
You can call us stateless
but you can’t call us country less or landless
No one is born without a country, or
Without a land
We didn’t come from the outside space
From Mars or Neptune
we didn’t fall down by mistake
from the milky way
We were born on a land
like plants, we grew up
Like creatures we survived
Eating
Sleeping
Studying
Singing
Dancing
Having sex
Having children
We walk on two just like you
So call us whatever you want
We will remain HUMAN BEING

Randa Awad