20 december 2022

Beste vrienden van het ASKV,

Allereerst willen we iedereen bedanken die ons volgt, steunt en zich inzet. Ons werk doet er toe en met ons werk maken we een positief verschil voor een grote groep mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Daarom ook direct de vraag: blijf ons ook in 2023 volgen en steunen. Dit kan via een donatie in onze webwinkel waar u dan direct kunt kiezen en zien waar aan u doneert. Bijvoorbeeld een meter stof voor onze naaicursussen of een lesboekenpakket.

U kunt ook via de donatie knop een bedrag aan ons schenken. Want juist in de tijd die er gaat komen hebben we de steun echt nodig. Alvast opnieuw een grote dank daarvoor!

Korte terugblik 2022

Het ASKV heeft ook in 2022 weer honderden mensen geholpen die bij ons aanklopten voor juridisch advies, voor opvang, voor verschillende soorten van maatschappelijke zorg zoals doorverwijzing naar een huisarts, mondzorg, andere vormen van zorg op somatisch gebied en ook vaak psychische zorg. Speciaal voor de mensen met psychische problemen hebben we nu een apart spreekuur, mental health consultation.

Gelukkig zien we veel positieve beslissingen van de IND voor onze cliënten, zowel binnen als buiten de landelijke vreemdelingen voorziening (LVV). Bijna tachtig procent van de cliënten die een herhaald asielverzoek in hebben gediend binnen de LVV, hebben een verblijfsvergunning gekregen. Een heel mooi resultaat, dat tegelijkertijd laat zien dat het asielsysteem niet werkt, omdat mensen vaak bij een eerste verzoek (onterecht) worden afgewezen en dat het belangrijk is dat er een tweede mogelijkheid is voor mensen om opnieuw een asielverzoek in te dienen.

Twee nieuwe wetsvoorstellen betreffende staatloosheid liggen momenteel ter goedkeuring bij de Eerste Kamer, nadat deze op 31 mei 2022 werden aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wetsvoorstellen zijn verre van ideaal, zo resulteert de vaststelling van statloosheid niet in een verblijfsvergunning. Het ASKV heeft zich niet onbetuigd gelaten en samen met andere organisaties en staatlozen veel contact gezocht met Tweede Kamerleden om dit en andere bezwaren kenbaar te maken. We volgen het proces op de voet en zullen ook tijdens de implementatie de vinger aan de pols houden en zorgen dat staatlozen en andere partijen goed zijn ingelicht over de effecten van deze wet.

Het Project Activiteiten Ongedocumenteerden (PAO) heeft onze webwinkel nieuw leven ingeblazen. Iedereen kan nu doneren voor meter stof voor de naaicursus, een lesboekenpakket of ons boek ‘Binnen’ kopen. Maar doneren voor de cursussen zelf kan natuurlijk ook, zoals de cursussen kappersvaardigheden, ICT of fietsen maken. Aarzel niet om dit te doen want alleen op die manier kunnen we deze activiteiten voortzetten.

Ook bij het ASKV zelf waren er een aantal grote veranderingen. Na jarenlang met veel plezier in de Frederik Hendrikschool kantoor te hebben gehouden werd het toch echt te klein voor ons en zijn we in maart 2022 verhuisd naar het gemeenschapshuis Ru Paré in Amsterdam Nieuw West.

We hebben ook intern veranderingen doorgevoerd waardoor we beter voorbereid zijn op de komende jaren.

Ik sluit af met een persoonlijk bericht: ik heb na ruim vier jaar besloten om plaats te maken voor een nieuwe leidinggevende. Ik draag in december het stokje met veel vertrouwen over aan mijn opvolger Erik Rouw. Erik heeft hiervoor gewerkt bij de Start Foundation en is meer dan 5 jaar directeur van CNV Jongeren geweest. Hij brengt nieuwe ervaring, energie en ideeën naar de organisatie. Erik zal in het komende jaar een nieuw strategisch plan ontwikkelen met de organisatie en belangrijke partners van het ASKV.

Het ASKV gaat weer met veel enthousiasme en hoop het komende jaar in, en we hopen daarbij opnieuw op uw steun te mogen rekenen. Mocht u een (extra) donatie kunnen missen, dan zetten wij deze graag in voor onafhankelijke hulpverlening, medische zorg en onderdak voor mensen zonder verblijfsvergunning, zodat zij niet in de kou blijven staan.

Met vriendelijke groet, namens het hele ASKV,

Anne van Schaik en Erik Rouw

Geplaatst in:

Nieuws