10 april 2024

Op vrijdag 5 april hebben we samen met advocate Eva Bezem voor honderd oud-Nederlandse Surinamers een verblijfsvergunning aangevraagd op basis van hun oud-Nederlanderschap. Veel van hen leven al tientallen jaren in Nederland zonder de juiste papieren en hebben geen recht op zorg, onderwijs of een woning. Het ASKV maakt zich hard voor deze groep, zodat ook zij eindelijk kunnen werken aan hun toekomst. 

Afgelopen jaar werkte het ministerie van Justitie en Veiligheid aan een speciale regeling voor deze groep. Met deze regeling zouden oud-Nederlandse Surinamers die al langer in Nederland wonen een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Door de val van het kabinet is dit plan echter niet doorgegaan. Reden voor het ASKV om samen met Eva Bezem en De Regenboog Groep zelf de handschoen op te pakken.

Veel oud-Nederlandse Surinamers leven al tientallen jaren in Nederland zonder geldige verblijfsvergunning. Het gaat om Surinamers die vóór 1975 geboren zijn, toen het land nog een Nederlandse kolonie was. Zij hadden ooit de Nederlandse nationaliteit, maar leven nu noodgedwongen zonder verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en kunnen geen volwaardig leven leiden. Volgens de schatting gaat het om ongeveer 800 mensen in Nederland.

“Laat deze mensen weer meedoen in de maatschappij”

Het ASKV maakt zich hard voor oud-Nederlandse Surinamers. Veel van hen zijn, zonder het te weten, hun Nederlandse nationaliteit kwijtgeraakt. Ze zijn in Nederland geworteld, maar mogen niks. Erik Rouw, directeur-bestuurder: “Het is hoog tijd dat de Nederlandse overheid verantwoordelijkheid neemt en deze mensen weer mee laat doen in de maatschappij. De aanvraag van vandaag is een eerste stap naar erkenning.”

Op dit moment wachten we af hoe de IND onze aanvraag gaat beoordelen. Veel is nog onzeker. We weten niet wat de uitkomst gaat zijn en hoe lang het gaat duren. We hopen dat de IND op een humane manier naar onze aanvraag kijkt en dat oud-Nederlandse Surinamers eindelijk een volwaardig leven kunnen leiden.

Meer weten? Ga voor meer informatie naar de projectpagina.Geplaatst in:

Surinameproject