23 oktober 2021

Hkam Aung (28) klopte in 2020 aan bij ASKV. Hij wilde hulp bij het voorbereiden van een nieuwe asielaanvraag, en liep ook tegen andere problemen aan. Omdat hij geen geldige verblijfspapieren had, kon hij niet werken of via de reguliere weg een huis huren. Toen hij in de problemen kwam met het vinden van een verblijfplaats, hebben we voor hem een opvangplek gevonden.

In Myanmar worden mensen die het regime tegenspreken hard aangepakt. Inmiddels zijn duizenden demonstranten
opgepakt en veroordeeld. Ook de gevechten tussen het Myanmarese leger en groeperingen die op komen voor de onafhankelijkheid van de regio Kachin, de regio waar Hkam Aung vandaan komt, nemen in alle hevigheid toe. Hkam Aung was, net als veel van zijn familieleden, betrokken bij de onafhankelijkheidsstrijd van Kachin. Dit was niet zonder consequenties. In 2018 vaardigde de regering een arrestatiebevel tegen hem uit. Hkam Aung ontdekte dat op Schiphol en besloot in Nederland asiel aan te vragen.

In Nederland ging Hkam Aung door met zijn verzet. Zo organiseerde hij demonstraties en crowdfundacties om geld in te zamelen voor leger- en politiepersoneel die over willen stappen naar de kant van de demonstranten. Toen het leger op 1 februari 2021 de macht greep, en onder andere regeringsleider Aung San Suu Kyi arresteerde, schakelde Hkam Aung snel. Samen met een groep vrienden uit Myanmar organiseerde hij meerdere demonstraties in Den Haag en Amsterdam. Hij zegt hier zelf over: “Minderheden worden al veel langer met geweld onderdrukt. Dat was zelfs voor mensen in Myanmar niet altijd zichtbaar. Nu, door alle beelden online, ziet iedereen het ware gezicht van het regime. De zogenaamde democratisering van de laatste jaren was niet meer dan een schijnvertoning.

Ondertussen bereidde hij samen met ASVK een nieuwe asielaanvraag voor. De vorige aanvraag was afgewezen omdat de IND Myanmar als veilig voor Hkam Aung beschouwde. Nadat het juridische team van ASKV een uitgebreid landenonderzoek had uitgevoerd en samen met een advocaat uit ons netwerk nieuw bewijsmateriaal had verzameld, werd de nieuwe aanvraag op 1 mei 2021 ingediend. Uit het gevoerde onderzoek bleek onomstotelijk dat het oordeel van de IND onjuist was. Daarbij is de veiligheidssituatie in Myanmar sinds 2018 aanzienlijk verslechterd. Het nieuwe militaire regime treedt hard op tegen elke vorm van oppositie. Als activist uit Kachin zal hij bij terugkomst in Myanmar zeker opgepakt worden.

Begin september komt dan eindelijk het verlossende woord: de IND heeft zijn aanvraag ingewilligd en hij krijgt een verblijfsvergunning. Hkam Aung verblijft nu nog in het AZC, maar is in afwachting van een huis. Hij is nu drie jaar in Nederland, en kan niet wachten om een opleiding te starten en een nieuw leven op te bouwen.

* Hkam Aung is een gefingeerde naam. 

Geplaatst in:

Life story