4 april 2022

Youri* (55) is door omstandigheden staatloos geworden. Toch heeft hij onlangs, na meer dan twintig jaar zonder papieren in Nederland geleefd te hebben, eindelijk een verblijfsvergunning gekregen. Youri is geboren in Soechoemi, de hoofdstad van de autonome republiek Abchazië. Tot 1991 maakte deze regio nog deel uit van de Sovjet-Unie, daarna nam Georgië het gebied met geweld in. Youri vluchtte in 1992 met zijn vrouw en kind naar Wit-Rusland. 

Toen hij in Wit-Rusland een verblijfsvergunning aanvroeg, ontdekte hij tot zijn ongenoegen dat hij ongevraagd de Georgische nationaliteit had gekregen. Hij reisde daarop naar Moskou om in de ambassade van Georgië afstand te nemen van die nationaliteit. Hij werd daardoor staatloos, omdat hij er geen ander land was dat hem als onderdaan erkende. 

Nadat hij ook Wit-Rusland gedwongen had moeten verlaten belandde Youri in 2001 in Nederland. Hier vraagt hij asiel aan. Dit wordt geweigerd, waarna een lang en moeizaam proces om verblijfspapieren begint. Een Nederlandse rechter erkende in 2014 dat hij als staatloze recht had op een identiteitsdocument, maar door het ontbreken van een bestuursorgaan dat identiteitsdocumenten verstrekt aan staatlozen, kon hij daar toen geen aanspraak op maken.

Sinds 2016 komt Youri bij ASKV. Met het juridisch team start hij in 2019 een procedure. Na een aanvankelijke teleurstelling, lukt het hem in november 2021 om na meer dan twintig jaar toch een verblijfsvergunning te krijgen. Omdat zijn staatloosheid erkend is kan hij via een versoepelde regeling Nederlander worden. Al over drie jaar kan hij de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Na jarenlang in Nederland in een vacuüm te hebben geleefd, waarbij hij niet mocht werken, geen onderwijs mocht volgen en zelfs geen bankrekening mocht openen, kan hij nu eindelijk een menswaardig bestaan gaan opbouwen. 

Youri is een van de cliënten die baat heeft gehad bij de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV). In deze pilot werken maatschappelijke organisaties en de IND samen in het vinden van een bestendige oplossing voor ongedocumenteerden. In het geval van Youri resulteerde dit in een verblijfsvergunning, en gelukkig zien we, als ook blijkt uit de raadsbrief van 10 maart, dat door LVV steeds vaker oplossingen gevonden worden.

Youri is een gefingeerde naam.

FInal_Youri_website
Deze foto is door Catharina Gerritsen gemaakt in verband met de ASKV Week van de Vluchteling. Deze foto en meer zijn nu te zien in Ru Paré.

Geplaatst in:

Life story