22 maart 2023

Yaser (54) is geboren als een staatloze Palestijn. Hij verkeerde in slechte omstandigheden in Libanon: er was oorlog en Yaser was pas zes jaar. Zijn vader en andere familieleden werden vermoord. ’s Nachts in bed hoorde hij de bommen. 48 jaar later heeft Yaser eindelijk een plek om te leven. Sinds kort heeft hij een verblijfsvergunning in Nederland. 

Het verhaal van Yaser is schrijnend. In 2004 klopt hij als 35-jarige aan in Nederland en vroeg om asiel. Na drie jaar werd zijn verzoek afgewezen. Vervolgens werkte Yaser vrijwillig mee aan zijn vertrek, maar als staatloze kon hij nergens heen. Noodgedwongen verbleef hij drie maanden in vreemdelingendetentie. Een periode die hij als vreselijk heeft ervaren. 

Heel even groot geluk 

Het geluk viel later heel eventjes zijn kant op: Yaser kreeg twaalf jaar geleden een zoon. Maar de relatie met een Nederlandse vrouw hield geen stand. Vanwege de ongedocumenteerde status van Yaser verloor hij de voogdij over zijn kind en zat opnieuw in vreemdelingendetentie. 

“Staatloze mensen zoals Yaser kunnen nergens heen en zitten vaak veel te lang vast in een systeem waarin ze geen kant op kunnen. ASKV bleef hem helpen met nieuwe aanvragen. Dat doen we in samenwerking met de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), in het kader van de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV). In de LVV krijgt een ongedocumenteerde (gemeentelijke) voorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van opvang. Verschillende maatschappelijke organisaties werken, onder regie van de gemeente, samen met de rijksoverheid om een oplossing te vinden in individuele casussen”, vertelt ASKV’er Robin van Oene, coördinator juridische hulpverlening en staatloosheid. “En na 19 jaar is er prachtig nieuws: Yaser heeft een verblijfsvergunning gekregen en kan bij zijn Nederlandse kind blijven.” 

Aanwinst voor de buurt én Nederland 

“Eindelijk is er succes”, zegt Robin met een glimlach. “Wij kennen Yaser al acht jaar. De aanvraag is ingewilligd op grond van het recht op de ontwikkeling van privéleven, van artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.” Yaser woont momenteel in een opvanghuis in Amsterdam, en werkt (nu nog) vrijwillig als tuinman en straatveger. Hij is van groot belang voor veel buurtgenoten: Yaser helpt onder meer bij boodschappen doen, katten verzorgen, tuinonderhoud. “Echt een aanwinst voor de buurt én Nederland”, benadrukt Robin. 

Het verhaal van Yaser werd vorig jaar gepubliceerd in een boekje dat wij maakten in aanloop naar de bespreking van de wetsvoorstellen over staatloosheid, die op 31 mei 2022 werden aangenomen door de Tweede Kamer. Je kunt het hele verhaal hier lezen.

Geplaatst in:

Life story