14 april 2022

ASKV presenteert onderzoek naar de PAO-ambassade. Download het rapport hier.

Drie jaar geleden raadde het onderzoek- en adviesbureau MAD impact in de impactrapportage ‘Drie jaar PAO‘ aan om de activiteiten van PAO te verduurzamen. Met de oprichting van de PAO-ambassade in 2020 hebben we gehoor gegeven aan dit advies. 

De PAO-ambassade is een ontmoetingsplaats in het Blauwe Huis in Amsterdam-Oost. In de ambassade kunnen mensen die hebben deelgenomen aan PAO-activiteiten hun ervaringen bestendigen door evenementen te organiseren en deel te nemen aan vervolgtrajecten. Inmiddels bestaat de ambassade meer dan twee jaar, dus tijd om de balans op te maken. 

Sinds het najaar van 2021 heeft een onderzoeker samen met mensen die deelnemen aan het aanbod van PAO, de PAO-ambassadeurs, onderzoek gedaan naar de PAO-ambassade. Uit het onderzoek blijkt dat door de ambassade de zelfregie van de deelnemers toeneemt en zij zich bij PAO weer mens voelen in plaats van vluchteling of ongedocumenteerde. Ook dient de ambassade als springplank naar andere initiatieven in de stad. Sinds de oprichting van de ambassade hebben veel ongedocumenteerde Amsterdammers kennis gemaakt met de vele initiatieven die er in Amsterdam zijn.

‘Community members describe a longer-term experience of finding back a piece of identity that is easily lost when living as an undocumented person.’

Door corona heeft de ambassade nog niet aan alle verwachtingen kunnen voldoen. Vooral in het begin van de pandemie was het voor de ambassade bijna onmogelijk ontmoetingen te faciliteren, wat een van de belangrijkste aspecten van de PAO-ambassade is. Daarnaast blijft het demotiverend dat er ook na deelnamen aan activiteiten van PAO er weinig perspectief is. Deelnemers zouden graag zien dat PAO zich harder inzet voor structurele participatie, bijvoorbeeld in onderwijs en (vrijwilligers)werk.

We zijn het helemaal eens met deelnemers dat er meer structurele participatiemogelijkheden moeten komen. Op het gebied van onderwijs is inmiddels het een en ander mogelijk in Amsterdam voor ongedocumenteerde jongeren, maar we zullen ons ook hard maken voor toegang tot mbo-onderwijs en (vrijwilligers-)werk. In 2022 kijken we naar een langetermijnstrategie om dat mogelijk te maken, want iedereen moet het recht op onderwijs en werk hebben!

Klik op het rapport om het te lezen:

Foto van ‘Home is a story you can carry on your back’ door ASKV, installatie ‘Court for Intergenerational Climate Crimes’ in Framer Framed (2021). © Betul Ellialtioglu / Framer Framed.

Geplaatst in:

Nieuws