23 december 2020

Met recht kan 2020 een moeilijk of, voor de optimisten, een uitdagend jaar worden genoemd.
 
Sinds het begin van de intelligente lockdown in maart lijkt het alsof we in een sneltrein zijn gestapt die maar niet tot stilstand wil komen. Alle afdelingen van het ASKV hebben zich binnen korte tijd weten te herpakken om zo goed mogelijk te kunnen doorwerken. Dat helpt nu we opnieuw in een lockdown terechtkomen zijn.
 
Zo is het Project Activiteiten Ongedocumenteerden (PAO) in het voorjaar begonnen zoveel mogelijk cursussen online te geven, waarvoor we een YouTube-kanaal hebben, waarbij communicatie tussen docenten en deelnemers niet fysiek hoeft te verlopen. Niet alle cursussen konden doorgaan; zo is het lastig online te leren meubels of fietsen te maken. Daar staat tegenover dat we nieuwe cursussen zijn begonnen, zoals storytelling, vloggen en computerles, waarvoor je niet per se bij elkaar hoeft te zijn. We konden gelukkig sinds de zomer de meeste cursussen weer fysiek geven, ook omdat de GGD langs is geweest in het Blauwe Huis om te kijken op welke manier dat daar veilig kon.
En het PAO bestaat dit jaar 5 jaar! Op 9 december hebben we in De Balie een talkshow-debat georganiseerd met politici, wetenschappers en ongedocumenteerden om te praten over het belang van actieve participatie in de maatschappij. Belangstellenden konden via een livestream meepraten.
Dit evenement is terug te zien op het PAO YouTube-kanaal.  
 
Tijdens de eerste lockdown heeft de afdeling Hulpverlening geprobeerd zoveel mogelijk mensen online te helpen. De bewoners van onze huizen zijn we wel blijven zien en we zijn natuurlijk doorgegaan met het geven van leefgeld.  Maar bovenop de coronamaatregelen zijn de gevolgen van het harde asielbeleid steeds duidelijker te merken. We zien meer mensen met zware psychische problemen en het is soms moeilijk daarvoor adequate zorg te regelen. Met nieuwe cliënten is het bijna onmogelijk online een vertrouwensband op te bouwen. Hoewel we de laatste paar maanden cliënten ook weer op kantoor hebben gezien, zijn we inmiddels helaas opnieuw in lockdown.
Gelukkig hebben we ook goed nieuws; de IND heeft de afgelopen tijd veel beslissingen genomen op aanvragen die allang liepen. Heel wat cliënten hebben (alsnog) een verblijfsvergunning gekregen. Verhalen die ook te vinden zijn op onze Facebookpagina .
 
Het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO-basis) draaide op minimale bezetting door tijdens de eerste lockdown en doet dat inmiddels opnieuw. Intussen is er wel flink verbouwd zodat de medewerkers veilig konden (en kunnen) werken met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.
 
De grootste vernieuwing van dit jaar is de start van onze nieuwste afdeling: Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden-Intensief (MOO-I)! Op een nieuwe locatie in Amsterdam-Noord vangen we 20 ongedocumenteerden op uit Amsterdam en Utrecht met een zware psychische en somatische diagnose. De eerste maanden van het jaar hebben we flink geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat het gebouw aan alle vereisten voldoet en eind april, in coronatijd, zijn de deuren geopend. Aanvankelijk was nauwelijks aan beschermende middelen te komen en het duurde enige maanden voordat de GGD kwam kijken om te helpen de opvang voor iedereen zo veilig mogelijk te houden.
Maar het is gelukt en we zijn hardstikke trots op het resultaat. We vangen mensen op die elders niet terechtkunnen, zelfs niet bij MOO-Basis. Bovendien zijn de meeste LVV-opvanglocaties niet geschikt voor mindervaliden, maar kunnen wij een aantal van hen tijdelijk huisvesten en begeleiden naar reguliere medische zorg.
 
De pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) loopt  ondertussen nog steeds, in ieder geval tot eind 2021; wat daarna gebeurt is nog ongewis. Het strategische plan, van kracht sinds 2018, vormt nog steeds onze leidraad. Al zijn er natuurlijk wat kleine aanpassingen in de lijn die daarin is uitgezet.
 
Met de verkiezingen in aantocht zijn we samen met verwante organisaties uit Amsterdam, Utrecht en Eindhoven een campagne gestart om te zorgen dat er opnieuw discretionaire bevoegdheid komt in Nederland. We hebben een verkiezingsbarometer gemaakt waarmee we de verkiezingsprogramma´s van de politieke partijen analyseren over hun plannen met betrekking tot ongedocumenteerden.  Mensen kunnen partijen een mail sturen om aan te dringen op goede en fatsoenlijke opvang en begeleiding van ongedocumenteerden in Nederland. Volgend jaar organiseren we in verkiezingstijd gezamenlijk een debat in De Balie met de woordvoerders van de diverse politieke partijen.
 
Wat 2021 brengt weet niemand. Wij blijven in ieder geval doorgaan met het bieden van zo goed mogelijke opvang en begeleiding van ongedocumenteerde vluchtelingen. Ook al zitten we in een wereldwijde pandemie en moeten we opereren in een politiek mijnenveld. De steun van onze donateurs en supporters is daarbij onmisbaar. Dus heel veel dank daarvoor. En we hopen op u te mogen rekenen in 2021. In het nieuwe jaar waarvoor wij ook u alle goeds wensen.

Geplaatst in:

Nieuws