Al sinds het plan over de strafbaarstelling illegaliteit zich aandiende in 2009, voeren ASKV en vele andere vluchtelingenorganisaties campagne om dit wetsvoorstel van tafel te krijgen. En niet zonder resultaat:

Op 4 april 2014 besluit de ministerraad tot intrekking van het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf. Da’s mooi. Maar het inreisverbod blijft! Lees voor meer informatie het artikel van advocaat vreemdelingenrecht Wil Eikelboom.

De afgelopen tijd zijn er met maatregelen als de ongewenstverklaring, het inreisverbod, het moeilijker maken om juridische hulp te krijgen, het medicijnen ‘vijfie’ en de opheffing van het recht op huisvrede al zeer zware stappen gezet die ongedocumenteerden steeds verder de marge in drukken. Wat ASKV betreft is mensen zonder verblijfsstatus automatisch tot crimineel verklaren de absolute druppel.

artikel strafbaarstelling van tafel