In maart 2015 kwam Ali bij ons, een jonge uitgeprocedeerde Palestijnse man uit de Gazastrook. Hij kwam uit detentiecentrum Schiphol, waar al was geconstateerd dat hij last had van depressie en posttraumatisch stress syndroom (PTTS). Het verblijf in detentie was erg zwaar voor hem. Nadat hij op straat was gezet omdat uitzetting onmogelijk bleek, verbleef Ali in de BBB voor ‘bed, bad en brood’.

Zijn eerste asielverzoek was afgewezen omdat de detentie en marteling die hij had ondergaan ‘niet geloofwaardig’ werden gevonden. In overleg met zijn advocaat is een onderzoek aangevraagd bij het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO). In mei 2015 kon hij hier terecht en niet veel later bespraken we met behulp van een vrijwillige tolk Arabisch het verslag van dit onderzoek. Dit gesprek over het verslag waarin de martelingen die hij had doorstaan uitgebreid beschreven stonden, was lang en zwaar.

Intussen bezocht Ali met hulp van ons maatschappelijk team een huisarts en een psychiater voor traumabehandeling. Ook ging hij naar Nederlandse les om overdag niet alleen maar te wachten. In juni 2015 heeft de advocaat, aan de hand van nieuw bewijs dat ASKV hielp verzamelen, formeel een herhaald asielverzoek ingediend. Slechts een paar maanden later, in oktober 2015, heeft Ali zijn asielvergunning alsnog gekregen.

Elke dag ontvangt ASKV mensen op het spreekuur van wie het verzoek om in Nederland te blijven is afgewezen. Hoewel ze door de overheid worden aangeduid als ‘uitgeprocedeerd’, blijkt er in de praktijk nog regelmatig (juridisch) perspectief te bestaan. Door een sterk dossier aan te leggen en alternatieven te onderzoeken, resulteert gemiddeld 40% van de zogenaamd hopeloze zaken die ASKV behandelt alsnog tot een verblijfsvergunning.

Dit resultaat getuigt niet alleen van de inzet en deskundigheid van ons juridisch team, maar helaas ook van de structurele weeffouten die het Nederlands asielsysteem nog altijd kenmerken. Het proces is langdurig en vergt geduld en vasthoudendheid. Gelukkig biedt ASKV ook in de tussentijd hulp, bijvoorbeeld via doorverwijzing naar andere instanties, door te bemiddelen bij opvang vanuit het Rijk of door ondersteuning in de zoektocht naar nieuw bewijs.

Wil je helpen? Doe een donatie of meld je aan als  juridisch vrijwilliger.