Terwijl het maatschappelijk team van ASKV de cliënt helpt om in zijn of haar basisbehoeften te voorzien, start het juridisch team intussen een juridisch traject. Ook al lijken veel zaken op het eerste gezicht hopeloos, vaak zijn er toch nog verschillende mogelijkheden. Einddoel is om een duurzame oplossing te realiseren: dat kan een verblijfsvergunning zijn, maar ook vrijwillige terugkeer naar land van herkomst, of hernieuwd recht op rijksopvang vanwege een kansrijke procedure.

Aanpak

Het juridisch team van ASKV brengt cliënten in contact met advocaten met de juiste expertise tijdens een advocatenspreekuur. Het team stemt indien mogelijk de meest kansrijke benadering af met de betrokkenen en helpt de cliënt met het verzamelen van ondersteunend bewijsmateriaal. Dit is intensief en tijdrovend werk, maar de resultaten zijn ernaar. Soms komen sommige officiële documenten bijvoorbeeld pas boven tafel na bemiddeling van ASKV.

Doorverwijzing

ASKV vervult ook een grote rol als doorverwijzende instantie. Belangrijke juridische doorverwijzingen zijn bijvoorbeeld het eerste contact met een (nieuwe) advocaat, een overdracht naar Recht in Zicht wanneer er vermoeden is van mensenhandel, of verwijzing naar hulpverleners in andere steden.

Duurzame oplossing

Als positief resultaat van onze hulpverlening zien wij een verblijfsvergunning, terugkeer naar land van herkomst, of hernieuwd recht op rijksopvang vanwege een kansrijke procedure. Zo komt er voor de cliënt een einde aan onzekerheid en illegaliteit. Hierin slagen we vaak, maar niet altijd. Sommige cliënten maken bij de huidige wetgeving simpelweg geen kans op een legaal verblijf. Hier praten we open en eerlijk met hen over. Via een cursus toekomstoriëntatie helpen we hen om een bewuste keuze over hun toekomst te maken, juist wanneer een verblijfsvergunning geen optie is. Desgewenst verwijzen we cliënten door naar een organisatie die zich specialiseert in vrijwillige terugkeer.