Bij ASKV kloppen regelmatig ongedocumenteerden met ernstige psychische problemen aan, die zonder zorg op straat staan. Deze groep kan terecht bij ons Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO). Mensen die bij het MOO terechtkomen zitten in een uitzichtloze situatie, waar ze zelf moeilijk uit kunnen komen. Samen met hen weet het MOO een nieuw toekomstperspectief te creëren. Niet alleen deze kwetsbare personen zelf, maar ook de samenleving is gebaat bij adequate opvang, begeleiding en uiteindelijk stabilisatie van psychische klachten.

MOO-basis

In 2011 ontwikkelde het ASKV een oplossing voor deze groep: het Medisch Opvang­project Ongedocumenteerden (MOO). In eerste instantie ging het om een driejarig pilotproject in Amsterdam Nieuw-West, met als uitgangspunt dat psychisch zieke mensen niet op straat kunnen leven. Inmiddels is de naam gewijzigd naar Medische Opvang Ongedocumenteerden en heeft het MOO een vaste plek ingenomen in Amsterdam. Zij biedt opvang en ondersteuning aan 60 cliënten door middel van juridische, medische en maatschappelijke begeleiding. Het MOO heeft een landelijke functie.

Lees meer over MOO-basis

MOO-intensief

Door de jaren heen werd steeds duidelijker dat een deel van de doelgroep intensievere begeleiding nodig heeft dan die het MOO kon bieden. Daarom is in januari 2020 een nieuw project van start gegaan in Amsterdam Noord: MOO-intensief. In deze 24-uurs opvang kunnen we ook aan een zorgintensievere doelgroep adequate zorg bieden.

Knelpunt: overheidsvoorziening nodig

Binnen de LVV werkt het MOO nauw samen met andere organisaties en de LVV-gemeenten. Om het probleem echter structureel op te lossen, is een landelijk, sluitend opvangsysteem noodzakelijk. Alleen als er aandacht is voor goede overdracht binnen de GGZ en heldere afstemming over individuele begeleiding, kunnen we definitieve oplossingen verwezenlijken. Ook de samenleving is erbij gebaat als deze kwetsbare doelgroep adequaat opgevangen en begeleid wordt. Het MOO is een goed voorbeeld van hoe zij weer perspectief krijgen. Hiervoor zou structurele financiering vanuit de overheid beschikbaar moeten komen zodat de continuïteit wordt gewaarborgd.

ASKV pleit voor een landelijk, sluitend opvangsysteem voor ongedocumenteerden met ernstige psychische en/of somatische problematiek, en dat de overheid hiervoor structurele financiering beschikbaar stelt.