fbpx

Het Project Activiteiten & Onderwijs (PAO) is eind 2015 van start gegaan als nieuw initiatief van het ASKV en richt zich op het vergroten van de toekomstmogelijkheden voor ongedocumenteerde mensen in en om Amsterdam.

Vluchtelingen zonder verblijfsvergunning hebben geen toegang tot overheidsvoorzieningen, mogen niet werken, geen educatie volgen boven de achttien en geen vrijwilligerswerk doen. Hierdoor vervalt men in ledigheid, met vaak negatieve gevolgen op de geestelijke en fysieke gezondheid. Vaak zijn mensen ook door het verblijf in het AZC en ook in de BBB opvang gehospitaliseerd, angstig en passief geworden. Deze klachten, veelal gepaard met een post-traumatische stress stoornis of depressie, verminderen het persoonlijk welzijn, de zelfredzaamheid, en het vermogen om toekomstgerichte keuzes te maken: Psychiatrische klachten hinderen mensen om duidelijke keuzes te maken over het vervolg, of dat nu een herhaalde asielaanvraag is, terugkeer, de keuze voor illegaal verblijf of doormigratie’ (Rembrant Aarts, psychiater bij Equator Foundation).

Het ASKV begeleid mensen om te komen tot  een duurzame oplossing; legaal verblijf in Nederland of als dat niet mogelijk is in een ander land of terugkeer naar het land van herkomst. Deze trajecten kunnen moeizaam zijn en lang duren. Actieve medewerking van ongedocumenteerden zelf is van groot belang en ook vereist.

Om cliënten de mogelijkheid te geven te werken aan hun toekomst biedt het PAO een combinatie van praktijkleertrajecten en cursussen aan. Door middel van activering en persoonlijke ontwikkeling hopen we te komen tot een duurzame en toekomstgerichte oplossing voor iedere deelnemer.

Het PAO is een lopend project van drie jaar en onderscheidt zich in Nederland door het structurele aanbod van praktijkleertrajecten en aansluitende cursussen te koppelen aan ervaren docenten, landelijke lobby en onderzoek, juridische en maatschappelijke begeleiding. Iedere cliënt die zich meldt bij het ASKV, of het PAO specifiek, krijgt een traject op maat aangeboden.

 

Met grote dank aan…

Het Kansfonds, Projecten in Nederland (PIN) van KNR, het RCOAK, stichting het R.C. Maagdenhuis, stichting Haëlla, Bisdom Haarlem-Amsterdam, het Oranje Fonds, Emmaus Regenboog, ASN Foundation, Stichting Doen en de gemeente Amsterdam financieren dit project. Wij zijn hen bijzonder dankbaar voor hun steun en bijdragen.

Neem voor meer informatie contact op via pao@askv.nl.

 

De ASN Bank De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van beleggen, sparen, betalingsverkeer en duurzame financieringen. De ASN Bank heeft ruim 600.000 klanten en een totaal beheerd vermogen van € 13 miljard. Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld. Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties en projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken. De ASN Bank maakt deel uit van SNS Bank N.V. Meer informatie vindt u op www.asnbank.nl of www.asnbank.nl/foundation.