Update 7-9-2020
Beste mensen,
We hebben op dit moment geen zaken nodig. En we hebben ook geen plek om het op te slaan.
Hartelijk voor uw giften. Ter zijner tijd zullen we op deze pagina zetten wat we weer kunnen gebruiken.

NB: Kijk op de pagina Wat kunt jij doen voor meer initiatieven.