Brief aan fractievoorzitters gemeenteraad Amsterdam met aanbevelingen voor beter beleid voor ongedocumenteerden, 8 april 2022
Samen met tien andere maatschappelijke organisaties hebben we een brief geschreven aan de fractievoorzitters van de Amsterdamse gemeenteraad. In deze brief doen we aanbevelingen ter verbetering van het beleid voor ongedocumenteerden in de stad.

Brief aan woordvoerders Asiel en Migratie ten behoeve van het hoofdlijnendebat ministerie van Justitie en Veiligheid, 7 maart 2022
Voor het hoofdlijnendebat van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 10 maart schreef ASKV met de maatschappelijke organisaties SNDVU, Seguro, ViDK, Stichting ROS, Pauluskerk, INLIA, Stichting LOS een brief aan de woordvoerders Asiel en Migratie waarin we onze zorgen over het reageerakkoord uitten. 

Brief aan staatssecretaris Van der Burg, 10 januari 2022
In deze brief aan de op 10 januari 2022 beëdigde staatssecretaris van Asiel en Migratie doen we vijf aanbevelingen om een constructief asiel- en migratiebeleid te voeren. Deze brief schreven we met SNDVU, Stichting Seguro, Vluchteling in de Knel, Stichting ROS, Stichting INLIA, Stichting LOS en de Pauluskerk.

Reactie op coalitieakkoord, 16 december 2021
Naar aanleiding van het coalitieakkoord schreven wij met SNDVU, Vluchteling in de Knel, Stichting ROS, Stichting INLIA en Stichting LOS een brief aan leden van de Tweede Kamer. In deze brief uitten wij onze zorgen over de plannen van de coalitie met betrekking tot asiel en migratie.