Brief aan staatssecretaris Van der Burg, 10 januari 2022
In deze brief aan de op 10 januari 2022 beëdigde staatssecretaris van Asiel en Migratie doen we vijf aanbevelingen om een constructief asiel- en migratiebeleid te voeren. Deze brief schreven we met SNDVU, Stichting Seguro, Vluchteling in de Knel, Stichting ROS, Stichting INLIA, Stichting LOS en de Pauluskerk.

Reactie op coalitieakkoord, 16 december 2021
Naar aanleiding van het coalitieakkoord schreven wij met SNDVU, Vluchteling in de Knel, Stichting ROS, Stichting INLIA en Stichting LOS een brief aan leden van de Tweede Kamer. In deze brief uitten wij onze zorgen over de plannen van de coalitie met betrekking tot asiel en migratie.