• 31 mei 2022: De Tweede Kamer heeft twee wetsvoorstellen voor nieuwe wetgeving op staatloosheid in Nederland aangenomen. Een belangrijke stap in de goede richting waar lang naartoe is gewerkt. Lees hier op onze website meer over de wetten en wat er nog moet gebeuren.
 • 28 april 2022: Het ASKV verstuurt een gezamenlijke reactie met het Institute on Statelessness & Inclusion, het European Network on Statelessness, Dra. Michelle Van Burik en Dr. Katja Swider in het kader van de internet consultatie van het Besluit evidente staatloosheid als onderdeel van de vaststellingsprocedure staatloosheid.
 • 28 april 2022: Het European Network on Statelessness  publiceert een advocacy briefing met bijgewerkte informatie en aanbevelingen over toegang tot bescherming voor staatloze vluchtelingen uit Oekraïne. Meer informatie over staatloosheid en de crisis in Oekraïne is te vinden op de website van ENS.
 • 21 maart 2022: Het ASKV verstuurt samen met meerdere anderen een gezamenlijke inbreng aan de UN Human Rights Council ten behoeve van de Universal Periodic Review van Nederland in 2022.
 • 15 juli 2021: Het European Network on Statelessness lanceert de Statelessness Case Law Database met samenvattingen van nationale, regionale en internationale jurisprudentie welke rechtstreeks betrekking hebben op de rechten van staatlozen of gerelateerde mensenrechtenkwesties die gevolgen hebben voor mensen zonder een nationaliteit.
 • 5 juli 2021: Het ASKV ondertekent samen met 105 andere organisaties wereldwijd het gezamenlijke statement “Building Back Better for Stateless People”. Een oproep om lering te trekken uit de coronacrisis en duurzame actie te ondernemen voor de bescherming van staatlozen en hun recht op een nationaliteit.
 • 16 april 2021: De gezamenlijke verklaring van meer dan 25 ngo’s, advocaten, academische experts en andere geïnteresseerde partijen roept nieuwe Kamerleden op tot het prioriteren van staatloosheid wetgeving in Nederland.
 • 04 januari 2021: De Tweede Kamer is aan zet na een baanbrekend oordeel van het VN-Mensenrechtencomité over kinderstaatloosheid in Nederland. Lees hier ons persbericht met het Institute on Statelessness and Inclusion, Defence for Children Nederland, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en VluchtelingenWerk Nederland.
 • 21 december 2020: Het definitieve wetsvoorstel voor een vaststellingsprocedure staatloosheid en de voorgestelde wijzigingen in de Rijkswet op het Nederlanderschap voor in Nederland geboren staatloze kinderen zijn ingediend bij de Tweede Kamer. De voorstellen schieten ernstig tekort. Zo worden er geen enkele verblijfsrechten gekoppeld aan de vaststelling van staatloosheid en dienen in Nederland geboren staatloze kinderen zonder verblijfsvergunning 10 jaar te wachten voordat zij kunnen opteren tot het Nederlanderschap onder strenge voorwaarden.
 • 16 oktober 2019: ENS blog: Dutch municipalities take matters into their own hands while national government fails to provide solution for stateless people in the Netherlands.
 • 25 juli 2019: Human Rights Committee uit zorgen over het ontbreken van een verblijfsvergunning na erkenning in het Nederlandse wetsvoorstel voor een vaststellingsprocedure staatloosheid (noot 22 & 23)
 • 12 juni 2019: De Dag van de Nationaliteit op 4 juni was met een volle zaal in TivoliVredenburg een groot succes, een avond waar staatlozen zelf centraal stonden. Veel media aandacht volgde, met o.a. het NOS (en het NOS journaal), Trouw, Reporter Radio, Nederlands Dagblad, Spijkers met Koppen, Uitgelicht!, en FunX. De grote gemeenten in Nederland gaan meer doen voor staatlozen, terwijl we wachten op de nieuwe wet van de overheid voor de echte oplossing. #Kompass #Fotodok #Prospektor
 • 24 mei 2019: Utrechtse gemeenteraad neemt met grote meerderheid motie ‘van nationaliteit onbekend naar staatloos‘ van ChristenUnie aan! Deze motie is een oproep aan de gemeente Utrecht om maximaal gebruik te maken van de uitvoeringsruimte en beleidsvrijheid met betrekking tot het vaststellen van de status staatloosheid.
 • 22 mei 2019: De StatelessJourneys website is nu online! Een praktische website vol informatie en tools voor iedereen die werkt met staatloze vluchtelingen.
 • 10 mei 2019: Op 4 juni is het de Dag van de Nationaliteit in Tivoli Utrecht. Een avond waar staatlozen centraal staan, met spoken word, muziek en fotografie. Get your tickets here.
 • 09 mei 2019: ENS blog: How the Dutch immigration office prevented a strategic litigation case from unfolding in a decisive court decision for stateless individuals without legal stay.
 • 15 april 2019: Belangrijk oordeel van het Mensenrechtencomité tegen Nederland inzake de weigering van Kindgebonden budget aan staatloos gezin op grond van het koppelingsbeginsel. Lees hier het oordeel. Zaak van advocaat Pim Fischer.
 • 1 maart 2019: Na jarenlang procederen voorkomt IND een principiële uitspraak over staatlozen in de buitenschuld procedure. Lees meer.
 • 14 januari 2019: Nieuw onderzoeksrapport “From Syria to Europe” gepubliceerd door het Institute on Statelessness & Inclusion, European Network on Statelessness en ASKV over de ervaringen van staatloze Palestijnen en Koerden uit Syrië.
 • 2 januari 2019: De Statelessness Index benadrukt de prioriteitsgebieden voor hervorming in Nederland op staatloosheid. Lees de Nederlandse country briefing in het Nederlands en Engels.
 • 8 november 2018: De buitenschuld zaak van onze staatloze cliënt Nayif wordt vandaag behandeld door de rechter en hoopt dat dit hem duidelijkheid biedt, lees meer in Trouw.
 • 19 september 2018: Het PILP en ASKV publiceren juridische handleiding staatlozen in vreemdelingendetentie ter bescherming tegen arbitraire detentie.
 • 24 mei 2018: Lees onze bijdrage samen met het PILP aan het nieuwe themanummer van Justitiële Verkenningen, het magazine van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, over staatloosheid als moderne vorm van uitsluiting en de verbeteringen die er nodig zijn voor een duurzame oplossing voor staatlozen in Nederland.
 • 26 april 2018: Hoti v. Croatia: a landmark decision by the European Court of Human Rights on residence rights of a stateless person. Read more here
 • 20 maart 2018: De Statelessness Index van het European Network on Statelessness is live gegaan, lees hier meer.
 • 16 maart 2018: Breaking news: Kompass bevestigt samenwerking met ChristenUnie Utrecht om aan te sturen op landelijke verbetering en het goede voorbeeld te geven op regionaal niveau. Bekijk het filmpje.
 • 3 november 2017: ASKV organises event “Stateless but not Rightless” at Amnesty International Amsterdam, together with the European Network on Statelessness and the Institute on Statelessness & Inclusion. Read our blog about the event here.
 • 13 juli 2017: “#LockedInLimbo – The Netherlands can stop the detention of stateless persons”, read our blog with Caia Vlieks on the website of ENS here
 • 18 mei 2017: Ook Nederland kan de detentie van staatlozen stoppen, het ASKV en Caia Vlieks (docente en promovenda Tilburg Law School) schrijven over het onderwerp op het Forum Nederland Rechtsstaat
 • 4 mei 2017: Vandaag publiceert het European Network on Statelessness het nieuwe rapport: “Protecting Stateless Persons from Arbitrary Detention – An Agenda for Change” en start het de campagne #LOCKEDINLIMBO, lees meer over dit belangrijke onderwerp!
 • 3 maart 2017: Op 4 en 5 mei organiseert het European Network on Statelessness een congres over staatlozen in detentie in Boedapest. Registreer hier tot 15 maart!
 • 26 november 2016: ASKV reageert op het wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid. Het gezamenlijk advies met partner organisaties in het Nederlands is hier te vinden. De Engelse reactie van het ASKV in samenwerking met het European Network on Statelessness is hier te vinden.

Foto: Martha Stroo