De Statelessness Index is een online tool van het European Network on Statelessness die evalueert hoe landen in Europa staatlozen beschermen en wat ze doen om staatloosheid te voorkomen en te verminderen. Het is de eerste Index die uitgebreide en toegankelijke vergelijkende analyses biedt voor 24 landen in Europa, waaronder Nederland. Hiermee kunnen gebruikers snel begrijpen welke gebieden van wetgeving, beleid en praktijk door staten kunnen worden verbeterd.

De Index-pagina van Nederland biedt analyses in verschillende onderwerpen, waaronder:

  • Internationale en regionale verdragen
  • Staatlozen bevolking data
  • Vaststelling staatloosheid en status
  • Detentie
  • Voorkomen en verminderen (kinderen)

Wetgeving, beleid en praktijk in elk van deze categorieën wordt getoetst aan internationale normen en good practice en gemarkeerd met een duidelijke en gemakkelijk te begrijpen beoordelingssleutel.

Een korte country briefing inclusief aanbevelingen hoe de situatie voor staatlozen in Nederland te verbeteren is beschikbaar in het Engels en het Nederlands.

De Index is ontwikkeld door het European Network on Statelessness (ENS), in samenwerking met het ASKV Steunpunt Vluchtelingen. Het is een waardevol hulpmiddel voor het delen van good practices en het vergroten van het bewustzijn van problemen die staatloze personen ondervinden.