Voor uitgeprocedeerde asielzoekers zijn in Nederland nauwelijks voorzieningen. Wie niet kan terugkeren naar land van herkomst of asiel in een ander land wordt geweigerd, is veroordeeld tot een bestaan in de marge. Dat maakt deze mensen ontzettend kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik. Uit angst voor autoriteiten vinden velen van hen geen toegang tot essentiële diensten, zoals zorg en onderwijs. Voor deze groep mensen biedt ASKV zowel maatschappelijke als juridische hulpverlening.

Als mensen zonder verblijfsvergunning zich voor het eerst bij ASKV melden zijn ze vaak dakloos. De opvang door de Rijksoverheid is stopgezet en ze zijn geklinkerd: op straat gezet vanuit het asielzoekers- of detentiecentrum. Sommige mensen weten onderdak te vinden bij vrienden of familie, anderen staan radeloos op straat.

Naast hun juridische vragen bekijkt het ASKV wat er nog meer nodig is. Waar kan iemand verblijven? Is iemand ziek? Is iemand getraumatiseerd, heeft iemand GGZ-zorg nodig? Voor iedereen die bij ons aanklopt zoeken we naar een passend aanbod aan hulp.

Maatschappelijke hulpverlening

Het maatschappelijk team van ASKV ondersteunt vluchtelingen bij het opbouwen van een menswaardig bestaan. Dat doen we via dagbesteding, leefgeld, huisvesting, of (doorverwijzing naar) medische zorg. De hulpverlening van ASKV is echter altijd tijdelijk van aard, en biedt geen structurele oplossing voor de tekortkomingen in het Nederlandse asielbeleid.

Lees meer over onze maatschappelijke hulpverlening

Juridische hulpverlening

Tegelijk met de maatschappelijke hulpverlening start het juridisch team van ASKV de zoektocht naar aanknopingspunten voor legaal verblijf van de cliënt in Nederland. Lang niet elke afwijzing van een asielaanvraag is terecht: het asielsysteem in Nederland is zeer strikt, maar bevat ook veel weeffouten. Tekenend hiervoor is dat zo’n 30 tot 40 procent van de dossiers die ASKV start, alsnog tot een vergunning leiden.

Lees meer over onze juridische hulpverlening

Juridische procedures zijn complex en nemen lange tijd in beslag. De kosten voor hulpverlening drukken zwaar op onze begroting. Zonder de bijdrage van donateurs en fondsen is dit werk niet mogelijk. Help jij mee met een bijdrage?