Voor uitgeprocedeerde asielzoekers zijn in Nederland nauwelijks voorzieningen. Hun noodgedwongen bestaan in de marge vergroot de kans op uitbuiting en misbruik, en angst voor de autoriteiten belemmert hun toegang tot essentiële diensten zoals zorg en onderwijs. ASKV biedt zowel juridische als maatschappelijke hulpverlening.

Het juridisch team van ASKV staat afgewezen asielzoekers bij in hun zoektocht naar aanknopingspunten voor legaal verblijf in Nederland. Terwijl een oplossing wordt gezocht, ondersteunt het maatschappelijk team vluchtelingen bij het opbouwen van een menswaardig bestaan via leefgeld, huisvesting, dagbesteding, of (doorverwijzing naar) medische zorg. De hulpverlening van ASKV is echter altijd tijdelijk van aard, en kan geen structurele oplossing zijn voor tekortkomingen in het Nederlandse asielbeleid.

Hulpverlening is vaak een langdurig proces, bijvoorbeeld omdat juridische procedures lange tijd in beslag nemen. De kosten voor hulpverlening drukken daarom zwaar op onze begroting. Zonder de bijdrage van donateurs en fondsen is dit werk niet mogelijk.