Ben je een vluchteling en zoek je hulp? Woon je in of in de buurt van Amsterdam en is je asielaanvraag afgewezen?

Update (juni 2019):

Ons inloopspreekuur aan de Frederik Hendrikstraat 111-c,
is open op maandag en donderdag van 10:00 tot 12:00.
Op dit moment doen wij geen intakes meer. We kunnen mensen met juridische-, medische-, maatschappelijke- en dagbestedingsvragen slechts doorverwijzen. We nemen geen dossiers meer in.

Via het Loket Ongedocumenteerden Amsterdam zullen we intakes doen voor mensen uit de BBB’s.

Het ASKV biedt juridische en maatschappelijke ondersteuning. Intakes van nieuwe cliënten verlopen via ons inloopspreekuur aan de Frederik Hendrikstraat 111-c, geopend op maandag en donderdag van 10:00 tot 12:00. Neem je dossier en zoveel mogelijk ondersteunend bewijsmateriaal mee. Houd er rekening mee dat we slechts een zeer beperkt aantal opvangplekken kunnen bieden, waardoor we lang niet al onze bezoekers huisvesting kunnen bieden.

  • Ons adres is: Frederik Hendrikstraat 111-c, 1052 HN, Amsterdam
  • Je kunt ons ook telefonisch bereiken op 020 627 2408

Are you a refugee and in need of assistance? Do you live in or around Amsterdam and have you unsuccesfully claimed asylum in the Netherlands?

Update (June 2019):

We don’t accept clients anymore. We only can redirect people to other organisations. New intakes will be done by Loket Ongedocumenteerden Amsterdam.

ASKV provides legal and social advice. New clients are welcome to visit our walk-in clinic on Mondays and Thursday between 10:00 and 12:00. Please bring as much supporting documents as you can. Also, please be aware that we have only limited space available in our housing – and as such we can by no means guarantee shelter for all our visitors.

  • Our address is as follows: Frederik Hendrikstraat 111-c, 1052 HN, Amsterdam, the Netherlands
  • You can also reach us by telephone: +31 (0)20 627 2408