Als mensen zonder verblijfsvergunning zich voor het eerst bij ons melden zijn ze vaak dakloos. De opvang door de Rijksoverheid is stop gezet en ze zijn geklinkerd: op straat gezet vanuit het asielzoekers- of detentiecentrum. Sommige mensen weten onderdak te vinden bij vrienden of familie, anderen staan radeloos op straat. Naast hun juridische vragen bekijkt het ASKV wat er nog meer nodig is. Waar kan iemand verblijven? Is iemand ziek? Is iemand getraumatiseerd, heeft iemand GGZ-zorg nodig? Voor iedereen die bij ons aanklopt wordt gezocht naar een passend aanbod aan medische en sociale hulp.

Het zoeken van opvang en huisvesting blijft een van de kerntaken van het maatschappelijk team. ASKV heeft momenteel circa 25 plaatsen in eigen huizen, waar we cliënten onderdak bieden terwijl gezocht wordt naar een duurzame oplossing. Helaas is de vraag is structureel groter dan het aanbod, en noodgedwongen moeten wij de huisvesting dan ook beperken tot een periode van maximaal zes maanden.

Ook proberen we mensen te activeren en te stimuleren weer actief in het leven te staan en eigen keuzes te maken. Indien mogelijk koppelen we onze cliënten aan een buddy, om samen leuke dingen te ondernemen en iemand wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Dagbesteding van groot belang om te zorgen dat mensen het vertrouwen in de toekomst niet verliezen. Zo zijn er cliënten die naar zumba-les gaan, anderen volgen een naai- of computercursus, een derde spijkert z’n taalvaardigheid bij tijdens de Nederlandse les.