Het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO) ondersteunt vluchtelingen zonder verblijfsvergunning met psychiatrische problemen. Criteria voor aanmelding bij het MOO zijn als volgt:

  • Betrokkene heeft ernstige psychische problemen
  • Betrokkene is ongedocumenteerd en afkomstig uit een asielland
  • Betrokkene heeft geen adequate opvang

Mogelijke cliënten kunnen zichzelf melden bij het MOO of kunnen worden aangemeld door derden. Hier is altijd een aanmeldformulier voor nodig. Vult u dit a.u.b. nauwkeurig in om eventuele plaatsing zo snel mogelijk te laten verlopen. Dit aanmeldformulier kunt u mailen naar meldpuntmoo[at]askv.nl

Mocht u geen reactie krijgen via uw Inbox, kijk dan uw Spambox of Ongewenste berichten map.

Is er op het moment van de melding geen plaats in de opvang beschikbaar, dan wordt dit direct doorgegeven. Plaatsing op de wachtlijst is indien gewenst mogelijk. Een van onze medewerkers neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. Voor vragen of wijzigingen m.b.t. de aanmeldingen kunt u bellen met 06 403 08 918.

Contactgegevens:

Jan de Louterstraat 19
1063 KX Amsterdam

Postbus 8888
1006 JB Amsterdam

T: 020 – 7753478 of 06 – 40308918 (spoed)
F: 020 – 8454191 (ma t/m vr  10-17 uur)
E: moo[at]askv.nl