Het werk van de Medische Opvang Ongedocumenteerden (MOO) bespreken we ieder jaar uitgebreid in het ASKV jaarverslag. Daarnaast publiceren we incidenteel onderzoeksrapporten of tussentijdse verslagen.

MOO 6 jaar (2017)

Het MOO werd opgericht in 2010. Ter gelegenheid van het zesjarig bestaan maakten we in april 2017 een brochure met het ontstaan, de ontwikkeling en toekomst van MOO.

Ziek en op straat: een jaar Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (2012)

De benadering van het MOO is uniek in Nederland. Ook fungeert de opvang als landelijk meld- en signaleringspunt. Hieraan wijdden we in 2012 de publicatie Ziek en op straat: Een jaar Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden

Zorg voor Asielzoekers met Psychische Problemen (2010)

In het kader van het project Zorg voor Asielzoekers met Psychische Problemen (ZAPP) heeft ASKV opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de toegankelijkheid, kwaliteit en continuïteit van de zorg voor asielzoekers met psychische problemen.

De studie bestaat uit drie delen en een samenvatting: