De dagelijkse leiding van ASKV is in handen van de algemeen coördinator en de projectcoördinatoren. Het Algemeen Bestuur van ASKV houdt toezicht en heeft een controlerende functie. Ook het is bestuur formeel verantwoordelijk voor de (financiële) gezondheid van de organisatie. Alle bestuursleden werken onbezoldigd.

Het bestuur van ASKV/ Steunpunt Vluchtelingen bestaat uit:

  • Judith Sargentini, voorzitter (adjunct-directeur Artsen zonder Grenzen Nederland)
  • Katrien de Klein, secretaris (journalist)
  • Jos Rutten, penningmeester (coördinator financiële afdeling bij De Regenboog Groep)
  • Karel Hendriks, lid (adviseur bedrijfsvoering bij Médecins Sans Frontières)
  • Frank van Haren, lid (asieladvocaat)
  • Milka Yemane, lid (directeur Stichting Lemat)
  • Gianni da Costa, lid [coördinator Diaconaal Opbouwwerker]