De dagelijkse leiding van ASKV is in handen van de algemeen coördinator en de projectcoördinatoren. Het Algemeen Bestuur van ASKV houdt toezicht en heeft een controlerende functie. Ook het is bestuur formeel verantwoordelijk voor de (financiële) gezondheid van de organisatie. Alle bestuursleden werken onbezoldigd.

Het bestuur van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen bestaat uit:

  • Frank van Haren, voorzitter (asieladvocaat)
  • Esther de Haan, penningmeester (onderzoeker)
  • Katrien de Klein, lid (journalist, redacteur)
  • Judith Sargentini, lid (voorheen europarlementariër)