Het ASKV is in december 2022 van een bestuur-model naar een toezicht-model gegaan. Dat wil zeggen dat het bestuurlijk proces de verantwoordelijkheid is van onze directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht controleert dit proces.

De directeur-bestuurder vormt samen met onze twee managers het managementteam van het ASKV. Er zijn drie afdelingen; organisatie, Hulpverlening en projecten en Medische Opvang Ongedocumenteerden. Elke manager stuurt zijn eigen afdeling aan, waarbij coördinatoren operationeel leidinggeven aan de teams.

De Raad van Toezicht van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen bestaat uit:

  • Judith Sargentini, voorzitter (directeur Artsen zonder Grenzen Nederland)
  • Jos Rutten, penningmeester (coördinator financiële afdeling bij De Regenboog Groep)
  •  Gianni da Costa, lid (coördinator Diaconaal Opbouwwerker)
  • Margriet Jongerius, lid (toezichthouder, adviseur op gebied van strategisch en politiek bestuurlijke zaken)
  • Marq van Wijngaarden, lid (Advocaat gespecialiseerd in asiel- en vreemdelingenrecht en strafrecht