De dagelijkse leiding van ASKV is in handen van de algemeen coördinator en de projectcoördinatoren. Het Algemeen Bestuur van ASKV houdt toezicht en heeft een controlerende functie. Ook het is bestuur formeel verantwoordelijk voor de (financiële) gezondheid van de organisatie. Alle bestuursleden werken onbezoldigd.

Het bestuur van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen bestaat uit:

  • Judith Sargentini, voorzitter (adjunct-directeur Artsen zonder Grenzen Nederland)
  • Jos Rutten, penningmeester (coördinator financiële afdeling bij De Regenboog Groep)
  • Karel Hendriks, lid (adviseur bedrijfsvoering bij Artsen zonder Grenzen)
  • Gianni da Costa, lid (coördinator Diaconaal Opbouwwerker)