Ieder mens heeft dezelfde basisrechten, zoals onderdak, middelen voor levensonderhoud en gezondheidszorg. Bovendien heeft iedereen het recht op zelfbeschikking en de mogelijkheid om talenten en vaardigheden te ontplooien. Het ASKV wil een volwaardig bestaan voor alle vluchtelingen in Nederland.

Missie

Alle activiteiten van stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen staan in dienst van onze missie:

  • De stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk vluchtelingen – ongeacht het land van herkomst of de reden van uitwijking – op te vangen en te begeleiden en hun belangen, al dan niet in rechte, te vertegenwoordigen.
  • De stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk aan het Nederlands publiek voorlichting te verschaffen over de vluchtelingenproblematiek.

Strategie

Ons motto is ‘Veranderen door doen’. Door problemen pragmatisch aan te pakken laten we zien dat het anders kan. Het ASKV ondersteunt (met name) uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland op sociaal, materieel en juridisch gebied. Naast juridische en maatschappelijke hulpverlening en huisvesting werken we aan een structurele verbetering van hun positie door campagnes, onderzoek, lobby en acties.

Uitgangspunten

Juridische en maatschappelijke hulp verlenen is onze kerntaak. Daarnaast versterken we de impact en effectiviteit van ons werk met verschillende activiteiten. We werken altijd vanuit wat we in de praktijk leren over de noden van onze cliënten: ongedocumenteerden in Amsterdam. Hierbij werken we altijd nauw samen met partners die daarvoor relevant zijn. Zoals (medische) hulpverleners, gemeenten, overheidsinstellingen, advocaten, opleidingsinstituten en andere maatschappelijke organisaties.