Het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV) en het Steunpunt vluchtelingen zijn in 1987 opgericht. Zij fuseerden in 1997 tot het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen.

Voor ongedocumenteerde vluchtelingen die niet terug kunnen of durven keren bestaan in Nederland nauwelijks voorzieningen, en hun bestaan in de marge maakt hen kwetsbaar voor uitbuiting of misbruik. Het ASKV steunt deze doelgroep al ruim 30 jaar en toont al jaren aan dat – met behulp van zorgvuldige dossieranalyse en contacten met betrokken advocaten – verrassend veel mogelijk is in de zaken van zogenaamde ‘uitgeprocedeerden’. Onze hulpverlening maakt een eind aan een precair bestaan in de illegaliteit en stelt mensen in staat te werken aan hun toekomst.