Voor ongedocumenteerde vluchtelingen die niet terug kunnen of durven keren bestaan in Nederland nauwelijks voorzieningen. Daarom werden in 1987 het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV) en het Steunpunt Vluchtelingen de Pijp opgericht. In 1997 fuseerden zij tot ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Zo zetten we ons al ruim dertig jaar in voor vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers.

Bestaan in de marge

Juridische belemmeringen maken het voor vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers onmogelijk een maatschappelijk en onafhankelijk bestaan op te bouwen. Hun noodgedwongen bestaan in de marge van de samenleving vergroot de kans op uitbuiting en misbruik. Angst voor autoriteiten belemmert hun de toegang tot essentiële voorzieningen zoals onderwijs en medische zorg.

Aanpak

ASKV biedt juridische en maatschappelijke ondersteuning. Onze ervaring is dat er – met behulp van zorgvuldige dossieranalyse en contacten met betrokken advocaten – verrassend veel mogelijk is in de zaken van zogenaamde ‘uitgeprocedeerden’. Met onze hulpverlening maken we een eind aan een precair bestaan in de illegaliteit en stellen we mensen in staat te werken aan hun toekomst.

Ons Project Activiteiten Ongedocumenteerden (PAO) verzorgt diverse leerwerktrajecten om deze doelgroep weer grip op hun leven te laten krijgen. Daarnaast is er een plek waar cliënten met ernstige medische problemen terecht kunnen: de Medische Opvang Ongedocumenteerden (MOO).

Daarnaast werken we aan een structurele verbetering van de positie van ongedocumenteerden door campagnes, onderzoek, lobby en acties. ASKV wil een volwaardig bestaan voor alle vluchtelingen in Nederland, ook als zij (nog) niet over een verblijfsvergunning beschikken.

Vijf redenen om ASKV te steunen

ASKV helpt écht

Een laagdrempelig inloopspreekuur, ondersteuning door juridische experts, opvang en huisvesting, medische doorverwijzing, activiteiten en taalles: concreter wordt het niet!

De nood is hoog

Nog nooit ontvluchtten zoveel mensen hun thuisland uit vrees voor oorlog en chaos. Het beleid in Nederland is nog altijd restrictief en dysfunctioneel.

Je euro komt goed terecht

ASKV drijft op de inzet van vrijwilligers, ons bestuur werkt onbezoldigd. De salarissen van onze betaalde krachten zijn bescheiden en iedereen krijgt hetzelfde. We hebben geen duur kantoor of flitsende reclamecampagnes.

ASKV heeft invloed

Zowel op gemeentelijk niveau als op landelijk niveau krijgt ASKV het voor elkaar om met bescheiden middelen grote veranderingen teweeg te brengen.

ASKV: unieke aanpak

Er is geen andere organisatie die huisvesting, juridisch advies én actie combineert zoals wij dat doen.