1 februari 2024

Leven zonder nationaliteit. Wist je dat dit voor minstens 6.000 mensen in Nederland de realiteit is?
Zij zijn staatloos en worden door geen enkel land als staatsburger erkend. Daarnaast zijn er nog zo’n 22000 mensen met een ‘nationaliteit onbekend’ die tegen dezelfde problematiek oplopen. Een bezoekje naar de dokter, gaan en staan waar je wil of het volgen van een opleiding is voor hen niet vanzelfsprekend.

Visual uit de publicatie ‘Staatloosheid in Nederland’

Staatloos in Nederland

In Nederland is er weinig bekend over staatlozen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen concrete cijfers, omdat niet iedereen die staatloos is zo geregistreerd staat. Daarnaast zijn niet veel mensen bekend met de drempels waar zij elke dag tegenaan lopen. Veel staatlozen zitten vast in een vicieuze cirkel en vallen in het gat tussen beleid en praktijk.

Het ASKV steunt staatlozen al jaren op onder andere juridisch en maatschappelijk gebied. Daarnaast proberen we samen met partnerorganisaties en staatlozen zelf (de Stateless Rights Collective) het thema onder de aandacht te brengen bij beleidsmakers. Samen zorgen we voor perspectief op de vaak uitzichtloze situaties waarin ze zich bevinden.

De afgelopen periode zijn we onze jarenlange kennis en expertise gaan bundelen met alle beschikbare data over staatloosheid in Nederland. We zijn aan de slag gegaan met het visualiseren van data en zijn deze gaan koppelen aan de échte verhalen van échte mensen. Met het uiteindelijke doel om zichtbaar te maken waar en waarom het huidige beleid niet werkt. Je kan immers pas aan de slag met een duurzame oplossing als je weet hoe het precies zit.

De Stateless Rights Collective in gesprek met politici.

Publicatie ‘Staatloosheid in Nederland’ 

In 2024 lanceren we dan ook met trots de publicatie ‘Staatloosheid in Nederland’. Door middel van persoonlijke verhalen, data en visuals maken we in dit boekje inzichtelijk welke procedures staatlozen doorlopen en hoe moeilijk het is om een verblijfsvergunning te krijgen. Je ervaart zo hoe het is om te navigeren binnen het complexe bureaucratische systeem dat we in Nederland kennen. Op deze manier willen we onze lobbystandpunten bij politici en andere relevante partners versterken. Want verhalen en visuals geven data en cijfers een gezicht.

In maart 2024 gaan we, samen met o.a. het Stateless Rights Collective, het gesprek aan met een aantal politici over staatloosheid. De aanwezige politici ontvangen de publicatie.

Download de publicatie ‘Staatloosheid in Nederland’

Website over Staatloosheid

Begin 2024 hebben we ook de website www.staatloosheid.nl gelanceerd. Dit is een verzamelplek waar je alle beschikbare informatie kan vinden over staatloosheid in Nederland. De komende periode blijven we deze website aanvullen met relevante informatie over staatloosheid in Nederland. Zo wordt het een informatiehub voor iedereen die meer wil weten over het thema. In de toekomst kunnen ook staatlozen zelf op de website praktische informatie vinden.

Ga naar de website www.staatloosheid.nl

Geplaatst in:

Geen categorie