In ons jaarverslag leggen we ieder jaar verantwoording af aan geïnteresseerden, donateurs en fondsen over onze activiteiten en de resultaten die we daarmee geboekt hebben. Ook bieden we een inkijkje in ons werk. Op deze pagina staat een overzicht van inhoudelijke en financiële verslagen van de afgelopen jaren.

Strategisch meerjarenplan

2019-2022 Strategisch meerjarenplan
2019-2022 Strategisch meerjarenplan (samengevat)

Inhoudelijk jaarverslag

 • 2020: Jaarverslag Veranderen door doen
 • 2019: Jaarverslag Veranderen door doen
 • 2018: Jaarverslag Veranderen door doen
 • 2017: Jaarverslag Veranderen door doen
 • 2016: Jaarverslag Veranderen door doen
 • 2015: Jaarverslag Veranderen door doen
 • 2014: Jaarverslag Veranderen door doen
 • 2013: Jaarverslag Binnen | Buiten
 • Binnen: Over mensen die aanklopten bij het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen. In 2013 bestond ASKV precies 25 jaar. Dit vierden we onder andere met de publicatie van een heus boek met 25 portretten van mensen die door het ASKV op weg zijn geholpen. Een prachtige verzameling van indringende verhalen en sprekende foto’s. Een greep uit de honderden mensen die de afgelopen jaren bij het ASKV aanklopten op zoek naar hulp – en deze kregen.
 • 2012: Jaarbericht
 • 2011: Jaarverslag Veranderen Door Doen

Financieel jaarverslag