“Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd.”

(Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, eerste protocol, artikel 2)

Het ASKV gaat uit van de gedachte dat niemand het recht op onderwijs mag worden ontzegd. Het is een basisrecht waar ieder mens toegang toe zou moeten hebben. Omdat mensen zonder verblijfsrecht vaak niet toegelaten worden tot het reguliere onderwijssysteem, biedt het Project Activiteiten & Ongedocumenteerden (PAO) sinds 2015 zelf praktijkleertrajecten en cursussen aan. Dit is geen vervanging van het reguliere systeem, maar een vorm van noodhulp aan mensen die om verschillende redenen niet terug kunnen of durven naar het land van herkomst. Met dit project hopen wij de toekomstmogelijkheden voor mensen zonder verblijfsrecht te vergroten.

Mensen zonder verblijfsvergunning zijn in Nederland zeer kwetsbaar omdat zij geen toegang krijgen tot sociaaleconomische rechten. Zij mogen niet studeren, niet werken en geen werkervaring op doen middels vrijwilligerswerk of een stage. Kortom, zij kunnen niet legaal in hun eigen onderhoud voorzien en zich niet verder ontwikkelen of bekwamen. Een gevolg hiervan is dat het leven daadwerkelijk stilstaat. Zo verliezen mensen kostbare jaren, vaak juist in de leeftijdsfase waarin zij hun leven zouden moeten opbouwen.


Persoonlijke ontwikkeling en een netwerk in de stad

Het PAO organiseert een pakket van dagactiviteiten, praktijkleertrajecten en cursussen waarmee mensen zonder verblijfsrecht de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen en werken aan een duurzame toekomst – in Nederland, het land van herkomst, of elders. Daarnaast ondersteunt het PAO mensen bij het versterken van hun netwerk in Amsterdam door goede contacten te onderhouden met buurthuizen. Klik in het menu links voor meer informatie over onze praktijkleertrajecten en cursussen.

Regulier onderwijs

In sommige gevallen begeleidt het PAO deelnemers verder naar regulier onderwijs. Het is hierbij van belang dat een nieuwe juridische procedure voor een verblijfsvergunning is gestart, dat de deelnemer weet wat voor opleiding hij of zij voor ogen heeft, dat de opleiding aansluit bij zijn of haar opleidingsachtergrond en dat de deelnemer de Nederlandse en/of Engelse taal goed beheerst.

Daarnaast biedt de Foundation Academy of Amsterdam een Engelstalig mensenrechtenprogramma van een jaar. Het PAO kan deelnemers die graag leren over mensenrechten en lobby hiernaartoe doorverwijzen. Het is hierbij niet van belang of een juridische procedure voor een verblijfsvergunning al is gestart.

Expertise en lobby

Het PAO onderscheidt zich in Nederland door het structurele aanbod aan praktijkleertrajecten en aansluitende cursussen te koppelen aan ervaren docenten, landelijke lobby en onderzoek, juridische en maatschappelijke begeleiding. Wij monitoren de resultaten en de impact van het PAO continu, zodat wij naar de behoefte van deelnemers accenten in het project kunnen wijzigen. Voor de lokale en landelijke lobby verzamelen wij informatie – in samenwerking met de landelijke werkgroep “Aan de Slag” – door de organisatie van expertmeetings over het recht op onderwijs en werk.

 

 

Het Kansfonds, Projecten in Nederland (PIN) van KNR, stichting het R.C. Maagdenhuis, stichting Haëlla, Bisdom Haarlem-Amsterdam, het OranjeFonds, Emmaus Regenboog, Stichting Doen, Dioraphte en de Gemeente Amsterdam financieren dit project. Wij zijn hen bijzonder dankbaar voor hun steun en bijdragen.

Neem voor meer informatie contact op via pao@askv.nl.