“Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd.”

(Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, eerste protocol, artikel 2)

Het ASKV gaat uit van de gedachte dat niemand het recht op onderwijs mag worden ontzegd. Het is een basisrecht waar ieder mens toegang toe zou moeten hebben. Omdat afgewezen asielzoekers en andere geïllegaliseerde migranten worden uitgesloten van sociaaleconomische rechten en vaak niet toegelaten worden tot het reguliere onderwijssysteem, kunnen zij niet legaal in hun eigen onderhoud voorzien en zich niet verder ontwikkelen of bekwamen. Een gevolg hiervan is dat het leven daadwerkelijk stilstaat. Zo verliezen mensen kostbare jaren, vaak juist in de leeftijdsfase waarin zij hun leven zouden moeten opbouwen.

Daarom organiseert dagactiviteiten, praktijkleertrajecten en cursussen waarmee deelnemers zich bekwamen zich in het meubel maken, kappen, webdesign, kleding maken, fietsen repareren en veel meer. Maar nog belangrijker, mensen krijgen weer hoop, grip op hun eigen leven en nemen hun toekomst in eigen handen.

Regelmatig starten nieuwe PAO-cursussen en praktijkleertrajecten. Klik in het menu links voor meer informatie per praktijkleertraject.