“Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd.”

(Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, eerste protocol, artikel 2)

Het ASKV gaat uit van de gedachte dat niemand het recht op onderwijs mag worden ontzegd. Het is een basisrecht waar ieder mens toegang toe zou moeten hebben. Omdat mensen zonder verblijfsrecht vaak niet toegelaten worden tot het reguliere onderwijssysteem, biedt het Project Activiteiten & Ongedocumenteerden (PAO) sinds 2015 zelf praktijkleertrajecten en cursussen aan. Dit is geen vervanging van het reguliere systeem, maar een vorm van noodhulp aan mensen die om verschillende redenen niet terug kunnen of durven naar het land van herkomst. Met dit project hopen wij de toekomstmogelijkheden voor mensen zonder verblijfsrecht te vergroten.

Mensen zonder verblijfsvergunning zijn in Nederland zeer kwetsbaar omdat zij geen toegang hebben tot sociaaleconomische rechten. Zij mogen niet studeren, niet werken en geen werkervaring op doen middels vrijwilligerswerk of een stage. Kortom, zij kunnen niet legaal in hun eigen onderhoud voorzien en zich niet verder ontwikkelen of bekwamen. Een gevolg hiervan is dat het leven daadwerkelijk stilstaat. Zo verliezen mensen kostbare jaren, vaak juist in de leeftijdsfase waarin zij hun leven zouden moeten opbouwen.

Het PAO organiseert een pakket van dagactiviteiten, praktijkleertrajecten en cursussen waarmee mensen zonder verblijfsrecht de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen en werken aan een duurzame toekomst – in Nederland, het land van herkomst, of elders. Daarnaast ondersteunt het PAO mensen bij het versterken van hun netwerk in Amsterdam door goede contacten te onderhouden met buurthuizen.

Regelmatig starten nieuwe PAO-cursussen en praktijkleertrajecten. Klik in het menu links voor meer informatie per praktijkleertraject.