“Lokale hulp, landelijke expertise”: behalve dat het ASKV hulpverlening in vele vormen biedt, is de organisatie ook kenniscentrum op verschillende thema’s. Dankzij decennialange ervaring hebben wij veel expertise in huis op het gebied van:

  • begeleiding en huisvesting van vluchtelingen met psychiatrische problemen,
  • dagbesteding, activering en empowerment van vluchtelingen,
  • humanitaire opvang voor vluchtelingen zonder verblijfsvergunning,
  • ondersteuning van LHBT-asielzoekers (zie “LHBT asielzoekers“),
  • strategisch procederen en de problematiek rondom staatloosheid.

Aanpak

Een belangrijke doelstelling van het ASKV is het Nederlandse asielbeleid verbeteren en om bij een breed publiek de gevolgen van falend beleid kenbaar te maken. Juist nu de maatschappelijke discussie steeds verder verhardt, is het van groot belang om de verhalen van mensen zonder papieren te vertellen, en een sterk tegengeluid te laten horen. Voortdurend zijn wij betrokken bij lokale en landelijke acties om beleid en beeldvorming over mensen zonder verblijfsvergunning bij te stellen, zoals publieksevenementen, campagnes, lobby en mediaoptredens. Voor meer ‘ruimte in de marge’ hebben we nog een lange weg te gaan, en alleen draagvlak bij de Nederlandse bevolking kan daar werkelijk toe leiden.