Onder het motto “lokale hulp, landelijke expertise” biedt het ASKV niet enkel hulpverlening in vele vormen, maar is de organisatie ook kenniscentrum op verschillende thema’s:

  1. Begeleiding en huisvesting van vluchtelingen met psychiatrische problemen (zie “Medische opvang“);
  2. Dagbesteding, activering en empowerment van vluchtelingen (zie “Dagbesteding“);
  3. Humanitaire opvang voor vluchtelingen zonder verblijfsvergunning (beter bekend onder de noemer “Bed-bad-brood“);
  4. Ondersteuning van lesbische,  homo- en biseksuele en transgender asielzoekers (zie “LHBT asielzoekers“);
  5. Verbetering in de situatie van staatlozen door middel van strategisch procederen (zie “Staatloosheid“).

Het ASKV richt zich, tot slot, ook op verbetering van het Nederlandse asielbeleid en een vergroot bewustzijn bij een breed publiek van de gevolgen van falend beleid. Juist nu het steeds vaker voorkomt om over mensen te spreken in termen van “vloedgolven” of “tsunami’s van gelukszoekers”, is het van groot belang om de menselijke maat te bewaken en een sterk tegengeluid te laten horen. Het ASKV is sinds haar oprichting betrokken bij lokale en landelijke acties om beleid en beeldvorming over mensen zonder verblijfsvergunning bij te stellen. Dit gebeurt door middel van publieksevenementen en campagnes (bijv. tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, of voor betere toegang tot medicatie), lobby en mediaoptredens. Tenslotte, op lange termijn kan alleen draagvlak bij de Nederlandse bevolking werkelijk leiden tot ‘ruimte in de marge’.