14, 15 en 16 maart kunnen bijna alle Amsterdammers die 18+ zijn stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ongedocumenteerde Amsterdammers kunnen dat niet. Mensen die ongedocumenteerd zijn maken nauwelijks aanspraak op sociale voorzieningen zoals medische zorg, onderdak en onderwijs. En omdat je als ongedocumenteerde niet mag werken, zijn zij vaak overgeleverd aan de hulp die zij krijgen. Dit kan ook anders!

De gemeente Amsterdam kan een aantal veranderingen doorvoeren die het leven van ongedocumenteerden in de stad aanzienlijk zullen verbeteren. We vragen u om op 14, 15 of 16 maart te stemmen op een politieke partij die de belangen van mensen zonder papieren wil behartigen.

De bovenstaande barometer hebben we gemaakt op basis van de posities van politieke partijen ten aanzien van de knelpunten die ASKV heeft geïdentificeerd. Bekijk voor meer informatie over de knelpunten het onderstaande tabel.

Als partijen geen standpunten over ongedocumenteerden hebben opgenomen, hebben we het vakje leeg gelaten. 

scroll de tabel zijwaarts –>

Knelpunt/verbeterpunt BIJ1CDACUD66DENKGroenLinks PvdAPvdDSPVOLTVVD
Voor de voortzetting van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV).
Voor het schrappen van de maximale termijn van 18 maanden in de LVV.
Voor voldoende opvangplekken voor mensen die niet tot de LVV worden toegelaten.
Wil de opvang van medisch kwetsbare mensen zonder papieren voort zetten.
Wil de voorlichting verbeteren over het feit dat mensen die ongedocumenteerd zijn, ook recht hebben op medisch noodzakelijke zorg._
Wil ervoor zorgen dat de gemeente Amsterdam alternatieve (legale) dagbestedingsactiviteiten en cursussen ondersteunt voor ongedocumenteerden in Amsterdam.
Wil een aanmeldingsformulier – handmatig of digitaal – voor mensen zonder BSN beschikbaar stellen voor Amsterdamse mbo-, hbo- en wo-instellingen.
Wil een collectieve WA-verzekering beschikbaar maken binnen de gemeente Amsterdam, zodat mbo-studenten zonder papieren een passende en veilige stageplaats kunnen vinden bij de gemeente.
Zorgt voor adequate kennis over staatloosheid binnen Burgerzaken en een snelle en accurate registratie van staatlozen binnen de BRP.
Zorgt voor meer transparantie over de staat van staatloosheid in Amsterdam door cijfers van het aantal personen in de BRP-categorie ‘staatloos’ en ‘nationaliteit onbekend’ (naar leeftijd) vrij te geven.
Wil rekening houden me het gebrek aan documentatie van ongedocumenteerden met een vluchtelingen achtergrond bij de geboorteaangifte en erkenning van het kind.