Met behulp van het European Network on Statelessness (ENS) is ASKV in 2016 gestart met een project dat zich richt op strategisch procederen. Strategisch procederen is het op een strategische manier inzetten van een juridische procedure om op deze wijze sociale, politieke of juridische veranderingen teweeg te brengen. Met behulp van juridische procesvoering proberen wij, samen met onze partner organisaties (waaronder PILP, Hamerslag & van Haren Advocaten, UNHCR Nederland, het Institute on Statelessness and Inclusion en lokale organisaties zoals Vluchtelingen in de Knel) de situatie van staatlozen in Nederland structureel te verbeteren door aan te sturen op verbeterde wet- en regelgeving.

Wij richten ons hierbij op de volgende drie categorieën en doelstellingen:

  • Arbitraire detentie – het beschermen van staatlozen tegen arbitraire detentie (bekijk hier de juridische handleiding)
  • Status bepaling – verbeteren van status erkenning en het garanderen van bijbehorende rechten
  • Staatloze kinderen – versoepeling van de optieregeling voor staatloze kinderen

Meer uitleg over de oorzaken van staatloosheid en voorbeelden van wanneer iemand tot de bovenstaande categorieën behoort vindt u hier: profielen staatloosheid. Kent u zelf een relevante zaak, of heeft u vragen, mail dan naar Robin van Oene via robin@askv.nl.

Lobby
Daarnaast zetten wij ons in samenwerking met onze partners en met behulp van Kompass in op verbetering van het beleid door middel van lobby activiteiten. Zo werken wij op het moment hard aan verbetering van het wetsvoorstel voor een vaststellingsprocedure staatloosheid die in 2016 werd gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en op de planning staat voor bespreking in de Tweede Kamer.