In samenwerking met het Institute on Statelessness & Inclusion en het European Network on Statelessness heeft het ASKV in 2018 praktijkgerichte gidsen ontworpen voor staatlozen en hulpverleners in contact met staatlozen. De gidsen pogen, stap voor stap, de belangrijkste elementen van het Nederlandse systeem te navigeren, van de eerste asielaanvraag tot naturalisatie of een nieuwe verblijfsaanvraag.

Er zijn drie gidsen:

  • Stap-voor-stap gids voor staatlozen zelf
  • Stap-voor-stap gids voor hulpverleners in contact met staatlozen (Nederlands)
  • Step-by-step guide for caseworkers in contact with stateless persons (English)

Hard-copies van de gidsen zijn op te vragen bij het ASKV om te gebruiken tijdens de hulpverlening of uit te delen aan cliënten (mail: marlotte@askv.nl).

Meer informatie over staatloze vluchtelingen in Europa is te vinden op de StatelessJourneys website, inclusief een specifieke pagina over de situatie in Nederland.