fbpx

Het Project Activiteiten & Onderwijs (PAO) is als nieuw initiatief van het ASKV gestart in de tweede helft van 2015, met als doel de toekomstmogelijkheden voor onze doelgroep in en om Amsterdam te vergroten. In Nederland verblijven veel mensen zonder een geldige verblijfsvergunning (ongedocumenteerd), die om verschillende redenen niet terug kunnen naar hun land van herkomst.

Ongedocumenteerde mensen in Nederland zijn zeer kwetsbaar omdat zij geen toegang hebben tot sociaaleconomische rechten. Zij mogen niet studeren, niet werken en geen werkervaring op doen door vrijwilligerswerk of een stage. Kortom, zij kunnen niet legaal in hun eigen onderhoud voorzien en zich niet verder ontwikkelen of bekwamen. Een gevolg hiervan is dat het leven van deze mensen daadwerkelijk stilstaat. Zo verliezen zij kostbare jaren, vaak juist in de leeftijdsfase waarin ze hun leven zouden moeten opbouwen.

Het PAO organiseert een pakket van dagactiviteiten, praktijkleertrajecten en cursussen waarmee ongedocumenteerde mensen kunnen werken aan een realistische toekomst – in Nederland, in het land van herkomst, of elders.

Regelmatig starten nieuwe cursussen en praktijkleertrajecten. Klik in het menu links voor meer informatie per cursus.