Alles begint met taal. Daarom biedt ASKV al sinds jaar en dag Nederlandse les aan cliënten en andere mensen zonder papieren. Jaarlijks zijn er zo’n 50 deelnemers van over de hele wereld – meestal met een achtergrond als vluchteling. Kennis van de Nederlandse taal sterkt de zelfredzaamheid, doorbreekt hun isolement, vergroot het zelfvertrouwen en bevordert hun deelname aan de samenleving.

Ons team van vrijwillige docenten geeft elke week twee avonden les aan cliënten van het ASKV. Als er plaats is kunnen ook andere mensen zonder papieren hieraan deelnemen. Veel cursisten worstelen met problemen op mentaal of fysiek vlak, en daarom proberen we onze lessen zo laagdrempelig en gevarieerd mogelijk te maken.

Ons primaire doel is het aanleren van het Nederlands met erkende methoden Nederlands voor anderstaligen (NT2). Maar tegelijkertijd creëren we een ontmoetingsplek waar deelnemers met plezier naar toe gaan en waar de nadruk ligt op het groepsgevoel. Terwijl er flink geblokt wordt op grammatica, zinsbouw, woordenschat en uitspraak, doen onze docenten hun uiterste best om van hun lessen een prettige, veilige bijeenkomst te maken – en dat lukt ze uitstekend.

Een hoogtepunt is het uitdelen van de certificaten. We zijn geen officiële onderwijsinstelling, waardoor de waarde van zo’n certificaat gering is, maar daar denken de cursisten anders over. Eén jonge vrouw zei eens met tranen in haar ogen: “Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik een diploma krijg.”

Momenteel ligt de live cursus stil en worden de lessen online afgerond. Meer nieuws over de volgende cursus volgt binnenkort. Er is daarvoor al een lange wachtlijst.

Vacature-docent-NT2 Informatie voor toekomstige docenten