16 mei 2024

Het ASKV maakt zich ernstige zorgen over de plannen en voornemens uit het regeerakkoord dat vanmorgen gepresenteerd is door de vier coalitiepartijen. Het “strengste asiel- en migratiebeleid ooit “ is een feit. De nieuwe plannen zullen ervoor zorgen dat het aantal mensen zonder verblijfsvergunning alleen maar zal toenemen. Met als gevolg dat mensen die niet kunnen of durven terugkeren naar hun land van herkomst nog meer in de marge worden geduwd.

De nieuwe maatregelen richten zich ook op mensen die hun land zijn ontvlucht. Dit vormt echter maar een kleine groep binnen het migratiedebat. Asielzoekers en mensen die nog geen verblijfsvergunning hebben worden als zondebok aangewezen voor de problemen in ons land. De voorgestelde asielstop staat bovendien haaks op internationale verdragen en op het bieden van bescherming aan de meest kwetsbaren.

Erik Rouw, directeur-bestuurder ASKV: “’Hoop, lef en trots’ luidt de titel van het nieuwe regeerakkoord. Maar voor wie? De voorgestelde maatregelen zijn gebouwd op uitsluiting en ongelijkheid. Ze wijzen een zondebok aan voor de problemen in ons land, een groep mensen die het al niet makkelijk heeft. Maar als we niet opkomen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, waar is onze medemenselijkheid dan gebleven?”

Strafbaar stellen bij niet meewerken aan uitzetting

Het nieuwe kabinet wil het niet meewerken aan uitzetting door mensen die geen verblijfsvergunning hebben strafbaar maken. Dit betekent dat zij, als ze niet kunnen of durven terugkeren naar hun land van herkomst, een strafbaar feit plegen. Dit zal leiden tot een toename van het aantal mensen dat een leven in de marge opzoekt en onder de radar verdwijnt. Met alle gevolgen van dien.

De beoogde regering wil tevens meer vreemdelingendetentie en gedwongen uitzettingen realiseren. Uit cijfers blijkt echter dat vreemdelingendetentie duur is en heel vaak komen mensen toch weer op straat terecht, omdat gedwongen uitzetting vaak niet lukt.

Stop Landelijke Vreemdelingen Voorziening

Al jaren werkt het ASKV intensief samen met het Rijk en de gemeente Amsterdam in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Het nieuwe kabinet wil de rijksbijdrage aan de LVV beëindigen.

Een opmerkelijke beslissing, aangezien de resultaten van de afgelopen jaren laten zien dat er voor het merendeel van de deelnemers van de LVV een duurzame oplossing is gevonden in de vorm van een verblijfsvergunning of vrijwillige terugkeer. Juist de LVV zorgt voor een gecoördineerde opvang en begeleiding van mensen die nog geen verblijfsvergunning hebben en biedt een alternatief voor een bestaan in de marge.

Steden en gemeenten zullen de consequenties voelen  

De nieuwe maatregelen zullen zorgen voor een toename van het aantal mensen zonder verblijfsvergunning. Zij belanden op straat en hebben geen toegang tot essentiële voorzieningen.  Gemeenten en steden gaan hiervan de consequenties voelen. Consequenties die nu al zichtbaar zijn in steden als Brussel en Parijs.

Samen slaan we de handen ineen

Het ASKV strijdt al méér dan 35 jaar voor een menswaardig asiel- en migratiebeleid. Met het huidige pakket aan maatregelen zetten we tien stappen terug. Toch zijn we strijdbaar. In het verleden hebben we namelijk gezien dat het ‘opzeggen’ van internationale verdragen nog niet zo makkelijk is. En dat restrictief beleid juist voeding is voor solidariteit en saamhorigheid in de samenleving, zoals bij het generaal pardon.

Wij blijven ons de komende tijd hard maken voor een menswaardig bestaan voor iedereen in Nederland. Oók voor hen die nog geen verblijfsvergunning hebben en niet terug kunnen of durven terug te keren naar hun land van herkomst. We slaan de handen ineen met de advocatuur, gezondheidszorg, onderwijs en gemeenten om te laten zien dat het anders moet. Samen vormen we één blok. We hebben het immers niet over “stromen” en “tsunami’s”, maar over mensen met mensrechten. En mensenrechten gelden voor iedereen.Geplaatst in:

Lobby en campagne