25 oktober 2023


Op 1 oktober zijn er nieuwe wetten ingegaan voor staatloze mensen. ASKV’er Catharina Gerritsen vertelt er meer over. 

“Er is nu eindelijk een wettelijke procedure voor het vaststellen dat iemand staatloos is. Kinderen die in Nederland zijn geboren zonder verblijfsvergunning hebben nu de mogelijkheid om onder voorwaarden de Nederlandse nationaliteit te krijgen.” Catharina vervolgt: “Dit is een mijlpaal voor ons werk rondom staatloosheid in Nederland en het recht op een nationaliteit voor staatloze mensen in Nederland.”
 

Hoewel een belangrijke stap is gezet, zijn we er nog niet, vertelt ze. “De nieuwe wetgeving heeft enkele belangrijke tekortkomingen.” 

1.     Het ontbreken van verblijfsrechten voor erkende staatlozen.

2.     Het (problematische) vereiste van ‘stabiel hoofdverblijf’ voor staatloze kinderen die in Nederland zijn geboren zonder rechtmatig verblijf. 

“Nederland is nu één van de weinige landen ter wereld die wél een vaststellingsprocedure voor staatloosheid hebben, maar die mensen vervolgens geen verblijfsvergunning geeft. Het is dus door de rechtbank vastgesteld dat deze mensen nergens heen kunnen, maar toch biedt de overheid niet meteen een oplossing. Er is dus nog werk aan de winkel”, benadrukt Catharina. 

Actie! 

ASKV ontwikkelt een boekje voor politici, waarin aangetoond wordt hoe ingewikkeld het kan zijn als staatloze om een vergunning te krijgen. Soms is er na 20 jaar nog steeds geen oplossing voor iemand. Anas (zie afbeelding hieronder) is hier nu 6 jaar. Hij is een staatloze Palestijn die in Saudi-Arabië geboren is. Omdat zijn ouders als Palestijnse vluchtelingen in Syrië zijn geboren, bezit hij een Syrisch reisdocument voor Palestijnse vluchtelingen. Anas is sinds 2017 in Nederland. Ondanks zijn pogingen van de laatste vier jaar om Nederland te verlaten, verlangt de DT&V dan hij nog meer doet om een nieuwe verblijfsvergunning te verkrijgen in Saudi-Arabië. Hij heeft recent met hulp van ASKV voor de derde keer bescherming van de Nederlandse overheid gevraagd in de vorm van een asielaanvraag.

(tekst gaat verder onder de illustraties)

Credit illustraties: Leon de Korte 

Ook maakt het door ASKV gesteunde Stateless Rights Collective, een groep staatloze mensen in Nederland, gebruik van de campagnetijd om een lunch voor politici te organiseren. Standpunten delen en naar elkaar luisteren is het doel.

Website over staatloosheid 

Ook wordt binnenkort een website over staatloosheid gelanceerd. Hier verschijnt alle relevante data over dit onderwerp. Dit is de eerste keer in Nederland dat data over staatloosheid op deze manier naar buiten wordt gebracht en de eerste website over staatloosheid in Nederland. We houden je op de hoogte van de lancering.

Geplaatst in:

Staatloosheid