13 januari 2021

Uitnodiging:
 
Debat: Na de verkiezingen: een betere positie voor ongedocumenteerden?
Een gesprek met politici.

 
Tijdstip: vrijdag 22 januari 2021 19:30 – 21:30
Plaats: Online de Balie live
 
Beste mensen,
 
Het LOS, ASKV, Vluchtelingen in de Knel, Seguro, SNDVU, Ros en Vluchtelingenwerk organiseren met de Balie een online debat met landelijke politici over de positie van ongedocumenteerden.
Het zal gaan om landelijke dekking van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), het terugbrengen van de discretionaire bevoegdheid en wat er nodig is om de LVV te doen slagen. Aan het debat doen Tweede Kamerleden van de SP, GroenLinks, ChristenUnie en de PvdA mee.

Vanwege de Corona lockdown is het niet mogelijk de Balie te bezoeken. Maar zal het debat live online uitgezonden worden.
Je hoeft je daarvoor niet aan te melden, je kan op de avond zelf naar de website van de Balie te gaan.
 
Zie hier voor achtergrondinformatie en sprekers
 
Debat
Over de opvang en begeleiding van ongedocumenteerden (mensen zonder geldige verblijfsvergunning) in Nederland wordt al jaren landelijk gediscussieerd. Vanavond praten we met verschillende politieke partijen op de linkse en centrumflank over hoe zij kijken naar de positie van ongedocumenteerden. Waar gaan zij voor de verkiezingen op inzetten?
Zonder grote doorbraak en met spanningen tussen gemeentes en het Rijk tot gevolg is de positie van ongedocumenteerden een heet hangijzer binnen de politiek. Ondertussen verliezen mensen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst hun rechten of verblijfsplek in Nederland. In dit programma bespreken we mogelijkheden op een politieke doorbraak.
 
Achtergrond
Er verblijven enkele tienduizenden ongedocumenteerden in Nederland. Deze mensen zijn vanwege hun kwetsbare positie een gemakkelijke prooi voor uitbuiting door malafide werkgevers of mensenhandelaren. Ook hebben ze geen recht op sociale voorzieningen. Wel zijn er veel hulporganisaties waar ze terecht kunnen voor ondersteuning.
Tot mei 2019 had de staatssecretaris van Asiel de mogelijkheid om persoonlijk iemand een verblijfsvergunning toe te kennen: de zogenoemde discretionaire bevoegdheid. Sinds de uitruil voor het kinderpardon valt deze bevoegdheid onder de IND. Dit is een beperkte bevoegdheid en wordt bijna nooit toegepast. Het huidige kabinet zet in op terugkeer naar landen van herkomst, de realiteit is dat veel mensen niet terug kunnen of willen keren.

Politieke barometer
Op de site www.kiesvoorongedocumenteerden.nl kunnen bezoekers de standpunten van de politieke partijen in één oogopslag bekijken en een actiemail versturen aan een partij naar keuze.  

Geplaatst in:

EvenementenNieuws