Nederlandse aanpak staatloosheid in strijd met internationale verdragen

Nieuws

 • Nederlandse aanpak staatloosheid instrijd met internationale verdragen

  13 augustus 2021f Noel van Veen

  Het Institute on Statelessness and Inclusion, European Network on Statelessness en ASKV/ Steunpunt Vluchtelingen hebben een verklaring afgeven aan de UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) over staatloosheid in Nederland. Dit naar aanleiding van een eerder ingezonden rapport over de Nederlandse aanpak van staatloosheid. In Nederland worden leden van etnische en raciale minderheden onevenredig lees meer

 • Prideportret van Isabella:“Alles achtergelaten om tevechten voor mijn leven”

  2 augustus 2021f Bas Baltus

  Amsterdam is dé Gay Capital. Vanuit verschillende plekken in de wereld komen jaarlijks mensen naar de stad om de vrijheid van hun geaardheid te vieren. Zo ook Isabella Achiro, die vanuit Oeganda vluchtte om hier zichzelf te kunnen zijn. Toen werd ontdekt dat ze op vrouwen viel, vreesde ze voor haar leven. In de week lees meer

 • ASKV jaarverslag 2020

  14 juli 2021f Noel van Veen

  2020 was een zwaar jaar voor iedereen. Voor de mensen die ASKV bijstaat – mensen zonder papieren – was 2020 extra zwaar. Ondanks alle obstakels die corona met zich meebracht, heeft ASKV ongedocumenteerden in Amsterdam zo goed mogelijk ondersteund. Het afgelopen jaar hebben we creatief en flexibel moeten zijn om ondanks corona toch hulpverlening en lees meer

 • ASKV heeft samen met 105 andereorganisaties het statement“Building Back Better forStateless People” ondertekend

  7 juli 2021f Noel van Veen

  Deze gezamenlijke verklaring is een dringende oproep aan regeringen, internationale organisaties en andere belanghebbenden om lering te trekken uit de coronacrisis en duurzame actie te ondernemen om staatlozen te beschermen en prioriteit te geven aan de bescherming van hun rechten en het recht op het hebben van een nationaliteit.  In juni 2020 hebben 84 organisaties lees meer

 • Gezamenlijke verklaring roeptnieuwe Kamerleden op tot hetprioriteren van staatloosheidwetgeving

  4 mei 2021f Marlotte van Dael

  Meer dan 25 ngo’s, advocaten, academische experts en andere geïnteresseerde partijen roepen de nieuw geïnstalleerde Tweede Kamerleden op om prioriteit te geven aan het aannemen van nieuwe wetgeving over staatloosheid in Nederland. De gezamenlijke verklaring, die is opgesteld met input en steun van personen die zelf te maken hebben met staatloosheid, roept op tot vijf lees meer

 • Vacature: penningmeester voorversterking voor Raad van Toezicht(nu nog bestuur)

  26 april 2021f Bas Baltus

  Hou jij van cijfers en begrotingen? Word jij gelukkig van het doorwroeten van financiële stukken? Voel jij je betrokken bij het lot van vluchtelingen? Dan is dit iets voor jou! ASKV/Steunpunt Vluchtelingen zoekt penningmeester voor versterking voor Raad van Toezicht (nu nog bestuur) Over ASKV ASKV/Steunpunt Vluchtelingen is een onafhankelijke organisatie die zich al meer lees meer

 • Update Statelessness Index online!

  26 maart 2021f Marlotte van Dael

  De Statelessness Index, een initiatief van het European Network on Statelessness, beoordeelt hoe landen in Europa staatlozen beschermen en wat ze doen om staatloosheid te voorkomen en te verminderen. Sinds 2017 wordt, in samenwerking met het ASKV, tevens geëvalueerd hoe Nederland omgaat met staatlozen. Deze week is de landeninformatie van alle 27 Europese landen die lees meer

 • Campagne voor terugkeer van dediscretionaire bevoegdheid

  15 maart 2021f Noel van Veen

  Samen met Stichting ROS, SNDVU, Vluchtelingen in de Knel, Stichting Seguro en Stichting LOS voeren we campagne voor een humaner migratiebeleid en voor de terugkeer van de discretionaire bevoegdheid. Discretionaire bevoegdheid  De discretionaire bevoegdheid is per 1 mei 2019 afgeschaft, als uitruil tegen een eenmalige verruiming van het Kinderpardon (de ‘Kinderpardondeal’). Op dit moment is lees meer

 • Expertmeeting: Een humanitairvangnet in schrijnende situaties

  25 januari 2021f Bas Baltus

  Nut en noodzaak van de discretionairebevoegdheid in het asiel- en migratiebeleid VluchtelingenWerk Nederland, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) organiseerden op maandag 14 december 2020 een online expertmeeting over (de problematiek rondom de afschaffing van) de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in schrijnende situaties. Diverse deskundigen belichtten dit onderwerp lees meer

 • Online debat: Na de verkiezingen:een betere positie voorongedocumenteerden? 22-1-2021

  13 januari 2021f Bas Baltus

  Uitnodiging: Debat: Na de verkiezingen: een betere positie voor ongedocumenteerden?Een gesprek met politici. Tijdstip: vrijdag 22 januari 2021 19:30 – 21:30Plaats: Online de Balie live Beste mensen, Het LOS, ASKV, Vluchtelingen in de Knel, Seguro, SNDVU, Ros en Vluchtelingenwerk organiseren met de Balie een online debat met landelijke politici over de positie van ongedocumenteerden.Het zal gaan om landelijke dekking lees meer