December 2022 nieuwsbrief

Nieuws

 • December 2022 nieuwsbrief

  23 december 2022f Bas Baltus

  Beste lezer,  Allereerst willen we iedereen bedanken die ons volgt, steunt en zich inzet. Ons werk doet er toe en met ons werk maken we een positief verschil voor een grote groep mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Daarom ook direct de vraag: blijf ons ook in 2023 volgen en steunen. Dit kan via lees meer

 • Foto: Catharina Gerritsen

  Het ASKV wenst iedereen eengelukkig nieuwjaar

  20 december 2022f Bas Baltus

  Beste vrienden van het ASKV, Allereerst willen we iedereen bedanken die ons volgt, steunt en zich inzet. Ons werk doet er toe en met ons werk maken we een positief verschil voor een grote groep mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Daarom ook direct de vraag: blijf ons ook in 2023 volgen en steunen. lees meer

 • Erik Rouw wordtdirecteur-bestuurder van ASKV

  23 november 2022f Bas Baltus

  Per december 2022 wordt Erik Rouw de nieuwe directeur-bestuurder van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Hij volgt algemeen coördinator Anne van Schaik op, die in oktober haar vertrek aankondigde. Organisatorische veranderingen In de afgelopen jaren is de organisatie enorm gegroeid. We zijn in korte tijd gegroeid van kleine organisatie die grotendeels gedragen werd door vrijwilligers, tot een solide hulporganisatie lees meer

 • Bijeenkomst: Staatloosheid inNederland – een terug- envooruitblik

  22 november 2022f Bas Baltus

  Na lang actievoeren door verschillende organisaties en belangengroepen zijn op 31 mei 2022 twee belangrijke nieuwe wetsvoorstellen aangenomen op het gebied van staatloosheid. Hiermee heeft de Tweede Kamer een belangrijke stap gezet om de situatie van staatlozen en staatloze kinderen in Nederland te verbeteren. Om de positie van staatlozen echt te verbeteren, zullen er nog lees meer

 • Statelessness Index 2021 staatonline

  1 augustus 2022f Bas Baltus

  De Statelessness Index, van het European Network on Statelessness (ENS), staat online. De index beoordeelt hoe Europese landen omgaan met mensen die staatloos zijn en wat ze doen om staatloosheid te voorkomen en te verminderen. Sinds 2017 evalueert ASKV met ENS hoe Nederland mensen die staatloos zijn behandelt. Vorige week is de landeninformatie van alle 30 Europese landen die lees meer

 • Wetsvoorstellen staatloosheidaangenomen door Tweede Kamer

  9 juni 2022f Bas Baltus

  Op 31 mei 2022 heeft de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen voor nieuwe wetgeving op staatloosheid aangenomen. Hiermee zet de Nederlandse overheid een belangrijke stap om de situatie van staatlozen en staatloze kinderen in Nederland te verbeteren.   Er is lang naar dit moment uitgekeken. Al in 2011 en 2013 verschenen er kritische onderzoeksrapporten over staatloosheid in Nederland door UNHCR en lees meer

 • ASKV presenteert onderzoek naarPAO-ambassade

  14 april 2022f Bas Baltus

  ASKV presenteert onderzoek naar de PAO-ambassade. Download het rapport hier. Drie jaar geleden raadde het onderzoek- en adviesbureau MAD impact in de impactrapportage ‘Drie jaar PAO‘ aan om de activiteiten van PAO te verduurzamen. Met de oprichting van de PAO-ambassade in 2020 hebben we gehoor gegeven aan dit advies.  De PAO-ambassade is een ontmoetingsplaats in lees meer

 • Zorg voor betere wetgeving voormensen die staatloos zijn

  5 april 2022f Bas Baltus

  Vandaag staan de wetsvoorstellen over staatloosheid gepland voor het plenair debat:  Het wetsvoorstel voor een vaststellingsprocedure staatloosheid; Het wetsvoorstel voor verruiming van het optierecht voor in Nederland geboren staatloze kinderen. Verhalen van mensen die staatloos zijn ASKV heeft verhalen verzameld van verschillende personen en families die staatloos zijn in Nederland. Alle personen in dit rapport lees meer

 • We zijn verhuisd naar Ru Paré / Wehave moved to Ru Paré

  14 februari 2022f Bas Baltus

  Na meer dan 17 jaar kantoor gehouden te hebben op de Frederik Hendrikstraat, is het kantoor van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen verhuisd. De hulpverlening en ondersteuning van ASKV zijn nu gevestigd in Ru Paré in Amsterdam Nieuw-West. In de zomer volgt PAO. After more than 17 years at the Frederik Hendrikstraat, the office of ASKV/Steunpunt Vluchtelingen has lees meer

 • Expertmeeting: Impact van de LVV opde openbare orde en veiligheid

  5 november 2021f Bas Baltus

  Op 13 september 2021 organiseerden VluchtelingenWerk Nederland, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en Stichting LOS een online expertmeeting over de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Tijdens deze expertmeeting stond de uitwerking van de LVV op de openbare orde en veiligheid centraal. Het verslag bevat de belangrijkste bevindingen die tijdens de expertmeeting aan bod zijn gekomen. Een rode draad door de avond was lees meer