Erik Rouw wordt directeur-bestuurder van ASKV

Nieuws

 • Erik Rouw wordtdirecteur-bestuurder van ASKV

  23 november 2022f Noel van Veen

  Per december 2022 wordt Erik Rouw de nieuwe directeur-bestuurder van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Hij volgt algemeen coördinator Anne van Schaik op, die in oktober haar vertrek aankondigde. Organisatorische veranderingen In de afgelopen jaren is de organisatie enorm gegroeid. We zijn in korte tijd gegroeid van kleine organisatie die grotendeels gedragen werd door vrijwilligers, tot een solide hulporganisatie lees meer

 • Bijeenkomst: Staatloosheid inNederland – een terug- envooruitblik

  22 november 2022f Noel van Veen

  Na lang actievoeren door verschillende organisaties en belangengroepen zijn op 31 mei 2022 twee belangrijke nieuwe wetsvoorstellen aangenomen op het gebied van staatloosheid. Hiermee heeft de Tweede Kamer een belangrijke stap gezet om de situatie van staatlozen en staatloze kinderen in Nederland te verbeteren. Om de positie van staatlozen echt te verbeteren, zullen er nog lees meer

 • Statelessness Index 2021 staatonline

  1 augustus 2022f Noel van Veen

  De Statelessness Index, van het European Network on Statelessness (ENS), staat online. De index beoordeelt hoe Europese landen omgaan met mensen die staatloos zijn en wat ze doen om staatloosheid te voorkomen en te verminderen. Sinds 2017 evalueert ASKV met ENS hoe Nederland mensen die staatloos zijn behandelt. Vorige week is de landeninformatie van alle 30 Europese landen die lees meer

 • Wetsvoorstellen staatloosheidaangenomen door Tweede Kamer

  9 juni 2022f Noel van Veen

  Op 31 mei 2022 heeft de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen voor nieuwe wetgeving op staatloosheid aangenomen. Hiermee zet de Nederlandse overheid een belangrijke stap om de situatie van staatlozen en staatloze kinderen in Nederland te verbeteren.   Er is lang naar dit moment uitgekeken. Al in 2011 en 2013 verschenen er kritische onderzoeksrapporten over staatloosheid in Nederland door UNHCR en lees meer

 • ASKV presenteert onderzoek naarPAO-ambassade

  14 april 2022f Noel van Veen

  ASKV presenteert onderzoek naar de PAO-ambassade. Download het rapport hier. Drie jaar geleden raadde het onderzoek- en adviesbureau MAD impact in de impactrapportage ‘Drie jaar PAO‘ aan om de activiteiten van PAO te verduurzamen. Met de oprichting van de PAO-ambassade in 2020 hebben we gehoor gegeven aan dit advies.  De PAO-ambassade is een ontmoetingsplaats in lees meer

 • Zorg voor betere wetgeving voormensen die staatloos zijn

  5 april 2022f Noel van Veen

  Vandaag staan de wetsvoorstellen over staatloosheid gepland voor het plenair debat:  Het wetsvoorstel voor een vaststellingsprocedure staatloosheid; Het wetsvoorstel voor verruiming van het optierecht voor in Nederland geboren staatloze kinderen. Verhalen van mensen die staatloos zijn ASKV heeft verhalen verzameld van verschillende personen en families die staatloos zijn in Nederland. Alle personen in dit rapport lees meer

 • We zijn verhuisd naar Ru Paré / Wehave moved to Ru Paré

  14 februari 2022f Noel van Veen

  Na meer dan 17 jaar kantoor gehouden te hebben op de Frederik Hendrikstraat, is het kantoor van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen verhuisd. De hulpverlening en ondersteuning van ASKV zijn nu gevestigd in Ru Paré in Amsterdam Nieuw-West. In de zomer volgt PAO. After more than 17 years at the Frederik Hendrikstraat, the office of ASKV/Steunpunt Vluchtelingen has lees meer

 • Expertmeeting: Impact van de LVV opde openbare orde en veiligheid

  5 november 2021f Noel van Veen

  Op 13 september 2021 organiseerden VluchtelingenWerk Nederland, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en Stichting LOS een online expertmeeting over de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Tijdens deze expertmeeting stond de uitwerking van de LVV op de openbare orde en veiligheid centraal. Het verslag bevat de belangrijkste bevindingen die tijdens de expertmeeting aan bod zijn gekomen. Een rode draad door de avond was lees meer

 • Nederlandse aanpak staatloosheid instrijd met internationale verdragen

  13 augustus 2021f Noel van Veen

  Het Institute on Statelessness and Inclusion, European Network on Statelessness en ASKV/ Steunpunt Vluchtelingen hebben een verklaring afgeven aan de UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) over staatloosheid in Nederland. Dit naar aanleiding van een eerder ingezonden rapport over de Nederlandse aanpak van staatloosheid. In Nederland worden leden van etnische en raciale minderheden onevenredig lees meer

 • Prideportret van Isabella:“Alles achtergelaten om tevechten voor mijn leven”

  2 augustus 2021f Bas Baltus

  Amsterdam is dé Gay Capital. Vanuit verschillende plekken in de wereld komen jaarlijks mensen naar de stad om de vrijheid van hun geaardheid te vieren. Zo ook Isabella Achiro, die vanuit Oeganda vluchtte om hier zichzelf te kunnen zijn. Toen werd ontdekt dat ze op vrouwen viel, vreesde ze voor haar leven. In de week lees meer