Wetsvoorstellen staatloosheid aangenomen door Tweede Kamer

Nieuws

 • Wetsvoorstellen staatloosheidaangenomen door Tweede Kamer

  9 juni 2022f Noel van Veen

  Op 31 mei 2022 heeft de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen voor nieuwe wetgeving op staatloosheid aangenomen. Hiermee zet de Nederlandse overheid een belangrijke stap om de situatie van staatlozen en staatloze kinderen in Nederland te verbeteren.   Er is lang naar dit moment uitgekeken. Al in 2011 en 2013 verschenen er kritische onderzoeksrapporten over staatloosheid in Nederland door UNHCR en lees meer

 • ASKV presenteert onderzoek naarPAO-ambassade

  14 april 2022f Noel van Veen

  ASKV presenteert onderzoek naar de PAO-ambassade. Download het rapport hier. Drie jaar geleden raadde het onderzoek- en adviesbureau MAD impact in de impactrapportage ‘Drie jaar PAO‘ aan om de activiteiten van PAO te verduurzamen. Met de oprichting van de PAO-ambassade in 2020 hebben we gehoor gegeven aan dit advies.  De PAO-ambassade is een ontmoetingsplaats in lees meer

 • Zorg voor betere wetgeving voormensen die staatloos zijn

  5 april 2022f Noel van Veen

  Vandaag staan de wetsvoorstellen over staatloosheid gepland voor het plenair debat:  Het wetsvoorstel voor een vaststellingsprocedure staatloosheid; Het wetsvoorstel voor verruiming van het optierecht voor in Nederland geboren staatloze kinderen. Verhalen van mensen die staatloos zijn ASKV heeft verhalen verzameld van verschillende personen en families die staatloos zijn in Nederland. Alle personen in dit rapport lees meer

 • We zijn verhuisd naar Ru Paré / Wehave moved to Ru Paré

  14 februari 2022f Noel van Veen

  Na meer dan 17 jaar kantoor gehouden te hebben op de Frederik Hendrikstraat, is het kantoor van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen verhuisd. De hulpverlening en ondersteuning van ASKV zijn nu gevestigd in Ru Paré in Amsterdam Nieuw-West. In de zomer volgt PAO. After more than 17 years at the Frederik Hendrikstraat, the office of ASKV/Steunpunt Vluchtelingen has lees meer

 • Expertmeeting: Impact van de LVV opde openbare orde en veiligheid

  5 november 2021f Noel van Veen

  Op 13 september 2021 organiseerden VluchtelingenWerk Nederland, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en Stichting LOS een online expertmeeting over de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Tijdens deze expertmeeting stond de uitwerking van de LVV op de openbare orde en veiligheid centraal. Het verslag bevat de belangrijkste bevindingen die tijdens de expertmeeting aan bod zijn gekomen. Een rode draad door de avond was lees meer

 • Nederlandse aanpak staatloosheid instrijd met internationale verdragen

  13 augustus 2021f Noel van Veen

  Het Institute on Statelessness and Inclusion, European Network on Statelessness en ASKV/ Steunpunt Vluchtelingen hebben een verklaring afgeven aan de UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) over staatloosheid in Nederland. Dit naar aanleiding van een eerder ingezonden rapport over de Nederlandse aanpak van staatloosheid. In Nederland worden leden van etnische en raciale minderheden onevenredig lees meer

 • Prideportret van Isabella:“Alles achtergelaten om tevechten voor mijn leven”

  2 augustus 2021f Bas Baltus

  Amsterdam is dé Gay Capital. Vanuit verschillende plekken in de wereld komen jaarlijks mensen naar de stad om de vrijheid van hun geaardheid te vieren. Zo ook Isabella Achiro, die vanuit Oeganda vluchtte om hier zichzelf te kunnen zijn. Toen werd ontdekt dat ze op vrouwen viel, vreesde ze voor haar leven. In de week lees meer

 • ASKV jaarverslag 2020

  14 juli 2021f Noel van Veen

  2020 was een zwaar jaar voor iedereen. Voor de mensen die ASKV bijstaat – mensen zonder papieren – was 2020 extra zwaar. Ondanks alle obstakels die corona met zich meebracht, heeft ASKV ongedocumenteerden in Amsterdam zo goed mogelijk ondersteund. Het afgelopen jaar hebben we creatief en flexibel moeten zijn om ondanks corona toch hulpverlening en lees meer

 • ASKV heeft samen met 105 andereorganisaties het statement“Building Back Better forStateless People” ondertekend

  7 juli 2021f Noel van Veen

  Deze gezamenlijke verklaring is een dringende oproep aan regeringen, internationale organisaties en andere belanghebbenden om lering te trekken uit de coronacrisis en duurzame actie te ondernemen om staatlozen te beschermen en prioriteit te geven aan de bescherming van hun rechten en het recht op het hebben van een nationaliteit.  In juni 2020 hebben 84 organisaties lees meer

 • Gezamenlijke verklaring roeptnieuwe Kamerleden op tot hetprioriteren van staatloosheidwetgeving

  4 mei 2021f Marlotte van Dael

  Meer dan 25 ngo’s, advocaten, academici en mensen die staatloos zijn roepen de nieuw geïnstalleerde Tweede Kamerleden op om prioriteit te geven aan het aannemen van nieuwe wetgeving over staatloosheid in Nederland. De gezamenlijke verklaring, die is opgesteld met input en steun van personen die zelf te maken hebben met staatloosheid, roept op tot vijf lees meer