20 maart 2018

Staatloosheid treft meer dan een half miljoen mensen in Europa, vele van hen kunnen geen aanspraak maken op fundamentele rechten. Toch hebben veel landen in Europa nog steeds een heel andere aanpak om deze kwestie aan te pakken.

Vandaag lanceert het European Network on Statelessness de Statelessness Index (https://index.statelessness.eu) – een nieuw online instrument dat voor het eerst een directe vergelijking maakt hoe verschillende landen mensen zonder nationaliteit beschermen en wat ze doen om staatloosheid te voorkomen en te verminderen, waarbij de aanpak van elk land wordt beoordeeld met inachtneming van internationale normen en goede praktijken.

Met behulp van de statelessnessindex kun je goede praktijken snel identificeren, en welke zaken omtrent wet, beleid en praktijk dringend door staten moeten worden verbeterd om hun internationale verplichtingen na te kunnen komen en goede bescherming van staatloze mensen te waarborgen.

Bekijk nu hoe Nederland presteert t.o.v. andere landen in Europa!

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen is partner in dit project.

Geplaatst in:

Nieuws