26 maart 2019

Vandaag lanceren we een update van de Nederlandse Statelessness Index-pagina. De Nederlandse pagina bevat nu actuele gegevens over nieuwe categorieën zoals het intrekken van een nationaliteit, vermindering van staatloosheid en bilaterale terugkeer- en overname overeenkomsten, evenals een korte country briefing in het Engels en het Nederlands. In de briefing worden aanbevelingen gedaan aan de regering hoe de behandeling van staatlozen te verbeteren en staatloosheid te voorkomen en te verminderen.

De Index-pagina van Nederland biedt analyses in meer dan 25 verschillende categorieën. Wetgeving, beleid en praktijk in elk van deze categorieën wordt getoetst aan internationale normen en good practice en gemarkeerd met een duidelijke en gemakkelijk te begrijpen beoordelingssleutel.

BELANGRIJKSTE 2019 INDEX UPDATES

De Index-update laat in de loop van 2018 weinig verandering zien in Nederland. De voorgestelde wet voor een procedure voor het vaststellen van staatloosheid en de wijzigingen in nationaliteitswetgeving voor staatloze kinderen, is nog niet naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierdoor zijn er nog steeds ernstige tekortkomingen in zowel de bescherming als preventie van staatloosheid in Nederland.

Ondanks een goed trackrecord in het ondertekenen van de internationale verdragen, komt de Nederlandse wet, beleid, en praktijk tekort in de bescherming van staatlozen. Er is namelijk nog altijd geen weg naar bescherming op grond van het Verdrag van 1954 voor staatlozen in het land. Hierdoor lopen staatlozen zonder rechtmatig verblijf ook een aanzienlijk risico op arbitraire detentie, zonder uitzicht op terugkeer.

Met betrekking tot preventie stelt het wetsvoorstel een positieve wijziging voor om kinderen die op grondgebied geboren zijn te beschermen tegen staatloosheid, ook als zij geen rechtmatig verblijf hebben. Echter, deze kinderen moeten langer wachten en hun recht op een nationaliteit is afhankelijk van de handelingen van de ouders. Daarnaast vereist bestaande wetgeving een onmiddellijke en universele geboorteregistratie, maar zien we in de praktijk nog steeds mogelijke belemmeringen door documentatievereisten en complexe late registratieprocedures, met name voor sommige gemarginaliseerde groepen.

OVER DE STATELESSNESS INDEX

De Statelessness Index is een online tool die evalueert hoe landen in Europa staatlozen beschermen en wat ze doen om staatloosheid te voorkomen en te verminderen. Het is de eerste Index die uitgebreide en toegankelijke vergelijkende analyses biedt voor 18 landen in Europa, waaronder Nederland. Hiermee kunnen gebruikers snel begrijpen welke gebieden van wetgeving, beleid en praktijk door staten kunnen worden verbeterd.

De Index is ontwikkeld door het European Network on Statelessness (ENS), in samenwerking met het ASKV Steunpunt Vluchtelingen. Het is een waardevol hulpmiddel voor het delen van good practices en het vergroten van het bewustzijn van problemen die staatloze personen ondervinden.

Lees meer over het staatloosheid project van het ASKV.

Geplaatst in:

Nieuws