In 2018 bood het MOO huisvesting en begeleiding aan 68 ongedocumenteerden. In die periode ontving het MOO 22 nieuwe cliënten (9 mannen en 13 vrouwen) en zijn 15 dossiers definitief afgerond. De herkomstlanden van de nieuwe cliënten zijn zeer divers, al blijft West-Afrika net als in voorgaande jaren oververtegenwoordigd. In 2018 hebben we voor 14 cliënten een passende GGZ-behandeling opgestart. Voor 3 cliënten geldt dat ze door het MOO zijn doorverwezen en opgenomen in een GGZ-instelling. Van 7 cliënten is de behandeling afgerond en 6 cliënten zijn doorverwezen naar passende zorg vanwege chronische gezondheidsproblematiek.

Naast psychosociale begeleiding en stabilisatie beoogt het MOO ook het doorbreken van illegaliteit, en streeft naar een duurzame juridische oplossing. In 2018 hebben 9 cliënten van het MOO een verblijfsvergunning gekregen: 2 op asielgronden, 1 op grond van buitenschuld, 5 op medische gronden, 1 op grond van verblijf bij kind.
Daarnaast hebben 8 cliënten recht op rijksopvang gekregen vanwege het inzetten van een kansrijke juridische procedure: 3 cliënten zijn terug in de opvang vanwege een toegekende artikel 64 en 5 cliënten zijn terug in de opvang vanwege het indienen van een kansrijke HASA. Het MOO heeft in 2018 6 personen warm overgedragen aan gespecialiseerde terugkeerorganisaties.