Kies voor ongedocumenteerden! Oproep aan programmacommissie verkiezingen 2023

Opinie

 • Kies voor ongedocumenteerden!Oproep aan programmacommissieverkiezingen 2023

  31 juli 2023f Bas Baltus

  Het ASKV heeft, samen met 25 andere NGO’s, een brief geschreven aan de programmabureaus van de politieke partijen. Zij schrijven de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. In de brief wordt ingegaan op het belang van voortzetting van de LVV, de Menselijke Maat, opvang voor ongedocumenteerden met psychische problemen, oplossingen voor staatlozen lees meer

 • Expertmeeting: Een humanitairvangnet in schrijnende situaties

  25 januari 2021f Bas Baltus

  Nut en noodzaak van de discretionairebevoegdheid in het asiel- en migratiebeleid VluchtelingenWerk Nederland, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) organiseerden op maandag 14 december 2020 een online expertmeeting over (de problematiek rondom de afschaffing van) de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in schrijnende situaties. Diverse deskundigen belichtten dit onderwerp lees meer

 • Kies voor ongedocumenteerden.nlPolitieke barometer 2021

  15 december 2020f Bas Baltus

  “Als vluchtelingenorganisaties slaan wij nu de handen ineen om vastgelopen ongedocumenteerden hun leven en hun toekomst terug te geven.” We presenteren met trots onze politieke barometer. Samen met andere vluchtelingenorganisaties hebben wij de partijprogramma´s van de politieke partijen gefileerd met betrekking op hun standpunten over uitgeprocedeerde vluchtelingen, de zogenoemde ongedocumenteerden. Op de site www.kiesvoorongedocumenteerden.nl kunnen lees meer

 • Publicatie: het recht op onderwijsen werk in Duitsland

  25 juli 2019f Bas Baltus

  Afgewezen asielzoekers mogen officieel niet in Nederland blijven, maar kunnen vaak om verschillende redenen niet worden uitgezet. In veel gevallen lopen mensen gevaar bij terugkeer of worden er geen reisdocumenten uitgegeven door het land van herkomst. Op deze manier komen mensen in een impasse terecht: zij zitten vast in Nederland maar mogen zich ondertussen niet lees meer

 • Reactie ASKV/SteunpuntVluchtelingen op hetUitvoeringsplan 24-uursopvangOngedocumenteerden

  12 december 2018f Bas Baltus

  ASKV/Steunpunt Vluchtelingen is positief over het Uitvoeringsplan 24-uursopvang Ongedocumenteerden dat het college van Amsterdam vandaag bekend maakt. Dit plan is tot stand gekomen na intensief overleg met verschillende organisaties, waaronder het ASKV. Het plan voorziet in voorstellen over hoe de nieuwe opvang vorm moet krijgen, waaronder juridische en maatschappelijke begeleiding, instroom criteria en begeleiding en lees meer

 • Reactie ASKV op bekendmakingakkoord Ministerie van Justitie enVeiligheid-VNG over LandelijkeVreemdelingen Voorzieningen

  29 november 2018f Bas Baltus

  Amsterdam, 29 november 2018 Stichting ASKV heeft kennis genomen van het vandaag gepubliceerde akkoord van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de VNG  om landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV) te ontwikkelen. Het plan is om in vijf gemeenten pilots te starten met begeleiding en opvang voor migranten zonder recht op verblijf of rijksopvang.  Ook Amsterdam gaat lees meer

 • “Staatloosheid als modernevorm van uitsluiting”

  28 mei 2018f Bas Baltus

  In mei 2018 verscheen het themanummer ‘Verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting’ van het magazine Justitiële Verkenningen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. ASKV schreef een bijdrage over Staatloosheid als moderne vorm van uitsluiting. Lees onze bijdrage hier Marlotte van Dael schreef het artikel samen met Jelle Klaas en Loïs Vaars van het Public lees meer

 • Brief: Mobilising to addressstatelessness in the Netherlands

  14 november 2017f Bas Baltus

  9 November 2017 | Marlotte van Dael, ASKV Refugee Support It’s Friday night in Amsterdam and I’m on my way home after the UNHCR’s #iBelong campaign event and the spin-off event organised by ASKV Refugee Support, the European Network on Statelessness and the Institute on Statelessness & Inclusion, being once again reminded about the most lees meer

 • Gebrekkig wetsvoorstel voorstaatlozen

  13 september 2017f Bas Baltus

  Eerder dit jaar schreef het ASKV samen met Jelle Klaas van het PILP een artikel in Asiel & Migrantenrecht over het gebrekkige wetsvoorstel voor een vaststellingsprocedure staatloosheid. Het wetsvoorstel verscheen eind vorig jaar ter consultatie (zie: https://www.internetconsultatie.nl/staatloosheid) en moet nog besproken worden in de Tweede Kamer. Lees hier het artikel om meer te weten te lees meer

 • Stuck: mental health and futureperspectives of undocumentedrefugees & migrants in theNetherlands

  23 augustus 2017f Bas Baltus

  In Nederland verblijven duizenden vluchtelingen en andere migranten zonder verblijfsvergunning. In deze blog beschrijft onze collega Arja van het Project Activering Ongedocumenteerden vanuit haar eigen perspectief welke invloed dit heeft op hun dagelijks leven. Lees What is happening now?