fbpx

21 december 2018

Help een Vluchteling aan de slag in 2019

Beste vrienden van het ASKV,

2018 was een spannend jaar voor het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Op politiek vlak zijn er veel ontwikkelingen, maar ook voor de organisatie zelf verandert er veel. Ondertussen groeit het aantal mensen dat bij ons aanklopt voor hulp.
In 2018 meldden meer dan 350 mensen zich bij ons, bijna de helft meer vergeleken met 2017. Voor een groot deel van deze mensen bieden wij maatschappelijke hulp zoals een bezoek aan een huisarts of tandarts, of meegaan naar de fysiotherapeut of ziekenhuis.
Dagbesteding is een belangrijke zaak. Met het educatieproject PAO biedt het ASKV zelf ook cursussen en praktijkleertrajecten zoals Nederlandse les, kleding maken, meubelmaken, moes tuinieren, kapperscursus, fietsenmaken en ICT opleiding. Bijna 200 mensen hebben dit jaar hieraan deelgenomen.
Niet alleen zijn we trots dat we zoveel mensen hulp kunnen bieden, we zijn ook heel tevreden over onze juridische resultaten. Voor meer dan 100 mensen is de illegaliteit beëindigd als gevolg van een vergunning of een nieuwe procedure.
In 2019 verwacht het ASKV dat de vraag naar hulpverlening toe zal nemen, omdat er een nieuw model opvang komt in Amsterdam, maar ook omdat we al jaren een groei zien van ongedocumenteerden naar Amsterdam, en we verwachten dat dit zich voort zal zetten in 2019.
Maar de taal in het debat over opvang van vluchtelingen verhardt zich. In landen om ons heen wordt het zelfs strafbaar om vluchtelingen te helpen. Het ASKV wil zich hiertegen luid en duidelijk uitspreken, samen met andere personen en organisaties. We willen laten zien dat er ook heel veel mensen zijn die het wel belangrijk vinden dat de humane ondergrens niet wordt losgelaten als het gaat om opvang van ongedocumenteerden en dat daar wel zeker draagvlak voor is.

We lieten dat bijvoorbeeld zien bij ons symposium van 13 december in het Verzetsmuseum over het belang van onderwijs en het nieuwe model opvang in Amsterdam.

  

We gaan ons in 2019 inzetten voor een volwaardig bestaan voor vluchtelingen, ook als zij (nog) niet over een verblijfsvergunning beschikken. Iedereen heeft dezelfde basisrechten, zoals onderdak, middelen voor levensonderhoud en gezondheidszorg. Ook heeft iedereen het recht op zelfbeschikking en de mogelijkheid om talenten en vaardigheden te ontplooien. Nu mogen uitgeprocedeerde asielzoekers nog steeds niet studeren, geen stage lopen, niet werken, ze mogen zelfs geen vrijwilligerswerk doen. Een gevolg hiervan is dat het leven van deze mensen effectief stilstaat. Zo verliezen zij kostbare jaren, vaak juist op een leeftijd dat ze hun leven zouden moeten opbouwen. Dankzij de cursussen en praktijkleertrajecten van het ASKV kunnen zij hiermee voorzichtig weer beginnen en uit hun isolement komen.

Het ASKV biedt een pakket van dagactiviteiten, leerwerkplekken en cursussen waarmee ongedocumenteerden kunnen werken aan een realistische toekomst. Het ASKV doet dit voor een groot deel met vrijwilligers en locaties worden gratis ter beschikking gesteld. Maar uiteraard is ook geld nodig om materialen in te slaan en onze docenten te betalen.

Wij doen ook dit jaar een beroep op u om ons hierbij te helpen. Met een extra bijdrage kunt u een vluchteling aan de slag helpen in 2019. Surf hiervoor naar askv-webshop.nl waar u gemakkelijk via iDeal een gift kunt doen. Voor 10 euro kunnen wij al zaden kopen voor het moestuinieren. Voor 20 euro kunnen wij voor onze cursisten 20 meter stof kopen, voor 25 euro een kappersschaar en kam en 50 euro is goed voor een week ICT cursus.

Hartelijke groet,
Anne van Schaik (Algemeen Coördinator)

De medewerkers, cliënten en cursisten van het ASKV/Steunpunt  Vluchtelingen danken u voor uw steun en wensen u een goed en gelukkig 2019.

 

Februari dit jaar kwam Rose bij ons. Ze was vijf maanden zwanger van haar eerste kind. De Nederlandse vader wilde niets van het kind weten, hij had graag gewild dat ze een abortus had ondergaan. Rose wilde haar baby houden. Nu staat ze er alleen voor, ze moet de (particuliere) kamer uit waar ze verblijft, ze mag daar niet bevallen en een baby krijgen. Ze vindt de bevalling sowieso al erg spannend en om het nog iets ingewikkelder te maken heeft ze een chronische ziekte. Maar Rose is niet alleen een ongedocumenteerde in een moeilijke situatie. Ze is ook een sterke optimistische dertiger die wel eerder met een moeilijke situatie heeft gedeald.

Rose is afkomstig uit Ghana, een land dat te boek staat als een veilig land. De gemeente Amsterdam wil ASKV niet betalen voor juridische hulp aan mensen uit veilige landen. Gelukkig kunnen we dankzij fondsen en donateurs zelfstandige keuzes maken. Zwangere vrouwen hebben het recht om vanaf zes weken voor hun bevalling, tot zes weken er na, in een asielzoekerscentrum te verblijven. In deze periode hebben ze ook een zorgverzekering. Na veelvuldig contact met de Immigratiedienst en de Centrale Opvang Asielzoekers kon Rose in mei naar een asielzoekerscentrum. In juni belde ze dat de bevalling van haar dochter goed is gegaan.

Vorige week kwam Rose bij ons, met een goedlachse baby. Ze vertelde dat zowel zij als haar advocaat contact hebben gezocht met de vader. Uiteindelijk konden de vader, tante en oma de aanblik van de prachtige baby niet weerstaan en hebben ze de baby in hun armen gesloten. Praktische dingen als het kopen van luiers en minstens zo belangrijk, de erkenning van de baby, zijn geregeld. Daardoor heeft de baby nu officieel een Nederlandse vader en de Nederlandse nationaliteit. Rose zal zeer waarschijnlijk binnenkort ook een verblijfsvergunning krijgen. Ze heeft al een sticker in haar paspoort dat ze mag werken.

Geplaatst in:

Geen categorie

Sorry, reacties op dit item zijn gesloten.