29 november 2018

Amsterdam, 29 november 2018

Stichting ASKV heeft kennis genomen van het vandaag gepubliceerde akkoord van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de VNG  om landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV) te ontwikkelen. Het plan is om in vijf gemeenten pilots te starten met begeleiding en opvang voor migranten zonder recht op verblijf of rijksopvang.  Ook Amsterdam gaat hier waarschijnlijk aan deelnemen. Het doel is om te werken aan duurzame oplossingen voor deze groep, die soms al jaren in Nederland zonder perspectief verblijft.

Anne van Schaik, algemeen coördinator van het ASKV: ‘Heel goed dat er erkenning is zowel vanuit staatssecretaris Harbers als vanuit de VNG dat het huidige asielbeleid mensen niet opvangt die dat wel nodig hebben. Door opvang en begeleiding te realiseren voor de opvang van migranten die al jaren tussen wal en schip vallen, kan er hopelijk snel perspectief komen voor deze groep.”

De ervaring van het ASKV is dat het hierbij onverstandig is teveel nadruk te leggen op vertrek. In 2017 heeft het ASKV bijvoorbeeld voor bijna 50% van haar cliënten die eerst door de IND waren afgewezen ervoor kunnen zorgen dat de illegale situatie waarin zij zich bevonden, werd beëindigd.

Het akkoord tussen staatssecretaris Harbers en de VNG wordt gevolgd door onderhandelingen tussen de gemeenten en lokale en ketenpartners. In Amsterdam is  dat gedaan via drie heidagen in oktober en november. Van Schaik: ‘De gesprekken zijn tot nu toe constructief, en we verwachten dat ook onze aandachtspunten, zoals de termijn, doelgroep en onafhankelijkheid van de organisaties, worden meegenomen. ‘

Het huidige college vangt nu ook Dublin-claimanten op in de Tijdelijke Opvang Ongedocumenteerden (TOO). Bij deze groep zijn kwetsbare Eritrese jongeren en zwangere vrouwen. Het ASKV gaat ervan uit dat Amsterdam in deze samenwerking met het Rijk deze kwetsbare groepen niet zal laten vallen.

Geplaatst in:

Geen categorie

Sorry, reacties op dit item zijn gesloten.