ASKV: Veranderen Door Doen

Juridische hulp

Al ruim 25 jaar biedt ASKV juridische begeleiding. We analyseren dossiers, zoeken naar alternatieven en verwijzen naar een geschikte advocaat. Alles om de impasse te doorbreken.

Huisvesting

ASKV zorgt voor noodopvang voor vluchtelingen die geen aanspraak maken op overheidsvoorzieningen en voorkomt dat kwetsbare mensen op straat komen te  staan.

Politieke lobby

ASKV voert actief campagne voor verbetering van het Nederlandse asielbeleid. Het kan en moet rechtvaardiger, efficiënter en vooral menselijker.

Wat kun jij doen?

Het laatste nieuws

24 oktober 2016

Verslag SymposiumBed Bad Brood

Op 14 oktober 2016 organiseerde het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen samen met de Diaconie een symposium over bed-bad-brood en begeleiding, waarin gemeentes, hulpverleners en andere professionals ervaringen en inzichten konden uitwisselen. Na een welkomstwoord van het ASKV en een opening door Eduard Nazarski (directeur Amnesty International NL) over de juridische stand van zaken, kwamen vijf […]

17 oktober 2016

Bed-bad-brood inAmsterdam: de“humanitaireondergrens”

  Hoe zit het met de ‘humanitaire ondergrens’ in Amsterdam? Elke dag zit Sinouh op het houten bankje in de gang van het ASKV; slachtoffer van een spelletje pingpong tussen de gemeente Amsterdam, Drachten en het Rijk. Hij wacht op een plek in de Amsterdamse bed-bad-brood voorziening, een sobere opvang voor vluchtelingen die (nog) niet […]